logo solidarnosc


PODTRZYMANE ŻĄDANIA PŁACOWE

Niestety żadnych konkretnych propozycji nie przedstawiła dyrekcja podczas poniedziałkowych (20 marca 2017) rozmów płacowych. Padły wprawdzie deklaracje o woli wynegocjowania podwyżki mającej obowiązywać od początku 77 okresu budżetowego Yazaki (czyli od 1 lipca 2017 co jest zagwarantowane poprzednim porozumienie), ale już wysokości tej podwyżki dyrekcja nie chciała lub nie potrafiła zdradzić.

Pracodawca proponował natomiast włączenie do negocjacji płacowych kwestii związanych z premią za realizację określonych zadań (tzw. targetową) oraz ewentualnego jej połączenia z premią produkcyjną (wypłacaną obecnie w wysokości 180 zł). Połączeniu obu premii stanowczo sprzeciwiła się zakładowa Solidarność, będąca stroną porozumień płacowych. Jednocześnie przypomnieliśmy, że rozmowy dotyczące modyfikacji premii targetowej wynikają z postanowień pkt 4 Porozumienia z 7 października 2016, zatem powinny być prowadzone równolegle do negocjacji płacowych, a nie zamiast nich. Zwłaszcza, że do czasu przyjęcia tych zmian premia ta ma być wypłacana na dotychczasowych zasadach i niewątpliwie jest uwzględniona w budżecie.

Jeszcze bardziej dziwny był wniosek dyrekcji, by na początek ograniczyć – „najlepiej do trzech” – ilość żądań płacowych przedstawionych w imieniu załogi naszego zakładu. Jako, że miałoby to być jednostronne ustępstwo, jeszcze przed przedstawieniem swoich propozycji przez dyrekcję wniosek ten był w oczywisty sposób nie do przyjęcia. Dlatego też zakładowa Solidarność w całości podtrzymała żądania (jest ich siedem) zgłoszone w imieniu załogi YAPP wraz z wnioskiem o rozpoczęcie negocjacji celem zawarcia porozumienia płacowego obowiązującego od lipca 2017.

Podstawowym żądaniem jest wprowadzenie zbiorowej podwyżki stawek wynagrodzeń zasadniczych o 500 zł miesięcznie. Równej dla wszystkich pracowników i poziomów płacowych. Przy czym jednocześnie należałoby wdrożyć w życie zasadę, że minimalny poziom wynagrodzeń zasadniczych w naszym zakładzie dla pracowników z ponad dwuletnim stażem pracy nie powinien być niższy niż 120 proc. ustawowej płacy minimalnej.

Następna kwestia dotyczy podniesienia wysokości dodatku stażowego oraz objęciem nim większej liczby zatrudnionych. Propozycją zakładowej Solidarności przewiduje, że dodatek powinien wynosić 5 proc. ustawowej płacy minimalnej (obecnie to 100 zł) dla pracowników z co najmniej pięcioletnim stażem pracy w YAPP, 10 proc. płacy minimalnej (200 zł) przy stażu powyżej 10 lat oraz 15 proc. płacy minimalnej (300 zł) gdy staż jest dłuższy niż piętnaście lat. Ponadto zwiększona – do 1.500 zł netto („na rękę”) dla każdego zatrudnionego – powinna zostać także premia świąteczna z okazji Bożego Narodzenia oraz wprowadzona dodatkowa roczna premia frekwencyjna, dla pracowników którzy mieli 100 proc. frekwencję w ciągu danego roku.

Dalsze żądania dotyczą organizacji czasu pracy. Pierwszy wydłużenia do 20 minut płatnej przerwy śniadaniowej. Natomiast drugi – wprowadzenia jako zasady, że dniami wolnymi (bez planowania produkcji) w każdym roku będzie Wigilia Bożego Narodzenia (24 grudnia) oraz Sylwester (31 grudnia).

Kolejna runda negocjacji płacowych zaplanowana jest na środę 12 kwietnia 2017.

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP


WYŻSZE STAWKI, NAGRODY I DODATKI

Zakończyły się prace związane z terminową realizacją kolejnych punktów tegorocznego porozumienia płacowego wynegocjowanego i zawartego z pracodawcą przez zakładową Solidarność. Prowadzona była merytoryczna analiza, która pozwoliła w styczniu 2017 na dokonanie przeszeregowania (wyrównania) stawek zasadniczych pierwszej grupie stu pracowników produkcyjnych. Ich stawki wzrosną o 50 zł miesięcznie.

Zgodnie z lipcowym porozumieniem płacowym od początku tego roku, co kwartał, dokonywane będą przeszeregowania indywidualnych stawek zasadniczych stu pracowników zatrudnionych na stanowiskach: monter wiązek elektrycznych, operator maszyn i urządzeń, pracownik obsługi obszaru produkcji. Wyrównywania stawek pracowników pozostałych odbywać się będą proporcjonalnie – czyli w takiej samej skali i zakresie – jak przeszeregowania w grupie produkcyjnej.

                 Jednocześnie trwa kompleksowy przegląd stanowisk pracowników tzw. grupy wsparcia (zwanej z angielska support) mający na celu ustalenie i wskazanie znajdujących się wśród osób wykonujących jednocześnie obowiązki pośrednio produkcyjne – ma to miejsce np. przykładowo w logistyce czy dziale technicznym– którzy w związku z tym od 1 stycznia 2017 powinni nabyć, tak jak inni pracownicy pośrednio produkcyjni, prawo do comiesięcznej premii frekwencyjnej. Wynoszącej – zgodnie z aktualnym porozumieniem płacowym – od połowy roku 220 zł. Temat premii frekwencyjnej, jak przekazała nam strona Dyrekcji aktualnie jest podnoszony w Yazaki Europe i powinien zostać zamknięty do dnia 8 marca br.

Ponadto doprecyzowane zostały zasady przyznawania dodatku stażowego, który od 1 stycznia 2017 wynosi w naszym zakładzie 70 zł miesięcznie. Otrzymywać go będą wszyscy pracownicy, których staż pracy w mikołowskim Yazaki (YAPP) wynosi co najmniej 10 lat. Przy czym prawo do dodatku nabywać się będzie od pełnego (następnego) miesiąca po przekroczeniu dziesięcioletniego stażu pracy – zatem przykładowo, gdy 10 lat pracy mija w styczniu, pierwszy raz dodatek stażowy wypłacony zostanie z wynagrodzeniem za luty.

Od połowy tego roku wysokość i zasady przyznawania dodatku stażowego może zostać zmodyfikowana, gdyż ma być przedmiotem negocjacji płacowych celem wypracowanie porozumienia mającego obowiązywać od 1 lipca 2017. Jednak, jeżeli nowa wysokość i zasady przyznawania dodatku stażowego nie zostaną wypracowane cały czas obowiązywać on będzie w wysokości 70 zł miesięcznie – takiej, jaką przewiduje lipcowe porozumienie płacowe.

 

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP

View the embedded image gallery online at:
http://nszz-yazaki.pl/#sigFreeIda26f2be55e


DZIEŃ KOBIET

Układ tegorocznego kalendarza sprawił, że związkowy Dzień Kobiet zorganizowany zostanie

11 marca 2017.

Impreza odbędzie się w mikołowskiej restauracji „BESET” (ul. Towarowa 11). Początek o godz. 19, a zabawa zaplanowana jest co najmniej do godz. 3 rano.

W programie niezapomniana zabawa przy muzyce profesjonalnego DJ’a, występy oraz karaoke, a także liczne niespodzianki.

Słowem zapowiada się doskonała zabawa, aż po blady świt.

Oczywiście wszyscy biorący udział w związkowym Dniu Kobiet mają zapewnione miejsca przy stolikach, przy których będą serwowane posiłki oraz napoje. Te ostatnie (w tym procentowe) można przynosić własne.

Na związkowy Dzień Kobiet zapraszamy wszystkich pracowników – również panów, których z jednej strony prawo zabrania dyskryminować, a z drugiej na parkiecie mogą się przydać tancerze.

Koszt udziału:

           50 zł   dla członków Solidarności Yazaki

100 zł    dla pozostałych pracowników i osób towarzyszących

Zapisy wraz z pełną wpłatą przyjmowane są w siedzibie zakładowej Solidarności YAPP codziennie do piątku 3 marca 2017.

 


CZAS ROZPOCZĄĆ ROZMOWY PŁACOWE

Zgodnie z obowiązującym porozumieniem płacowym kolejna podwyżka wynagrodzeń w naszym zakładzie ma obowiązywać od 1 lipca 2017, czyli początku 77 okresu budżetowego Yazaki. Jednocześnie strony dialogu społecznego zobowiązały się do prowadzenia w dobrej wierze negocjacji płacowych, mających na celu ustalenia wysokości i formy tej podwyżki. Dlatego też zakładowa Solidarność, będąca stroną porozumień płacowych, jeszcze w grudniu wystąpiła do dyrekcji z oficjalnym wnioskiem o rozpoczęcie negocjacji celem zawarcia – zgodnie z zapowiedziami – kolejnego porozumienia płacowego obowiązującego od lipca 2017. Równocześnie przedstawiając w imieniu załogi żądania płacowe.

Podstawowym jest wprowadzenie zbiorowej podwyżki stawek wynagrodzeń zasadniczych o 500 zł miesięcznie. Równej dla wszystkich pracowników i poziomów płacowych. Przy czym jednocześnie należałoby wdrożyć w życie zasadę, że minimalny poziom wynagrodzeń zasadniczych w naszym zakładzie dla pracowników z ponad dwuletnim stażem pracy nie powinien być niższy niż 120 proc. ustawowej płacy minimalnej. Przeliczając to na gotówkę, obecnie minimalne stawka dla osób mających dwa lata stażu pracy, a tym samym umowy stałe, wynosiłaby 2.400 zł.

Następna kwestia dotyczy podniesienia wysokości dodatku stażowego oraz objęciem nim większej liczby zatrudnionych. Zgodnie z propozycją zakładowej Solidarności dodatek ten powinien wynosić 5 proc. ustawowej płacy minimalnej (czyli 100 zł) dla pracowników z co najmniej pięcioletnim stażem pracy w YAPP, 10 proc. płacy minimalnej (200 zl) przy stażu powyżej 10 lat oraz 15 proc. płacy minimalnej (300 zł) dla pracujących w naszym zakładzie ponad piętnaście lat.

Zgodnie z przedstawionymi żądaniami zwiększona – do 1.500 zł netto („na rękę”) dla każdego pracownika – powinna zostać także premia świąteczna z okazji Bożego Narodzenia oraz wprowadzona dodatkowa roczna premia frekwencyjna, dla pracowników którzy mieli 100 proc. frekwencję w ciągu danego roku (kalendarzowego lub budżetowego – trwającego od początku lipca do końca czerwca).

Kolejne żądania dotyczą organizacji czasu pracy. Pierwszy wydłużenia do 20 minut płatnej, wliczanej do czasu pracy, przerwy śniadaniowej. Natomiast drugi – wprowadzenia jako zasady, że dniami wolnymi (bez planowania produkcji) w każdym roku będzie Wigilia Bożego Narodzenia (24 grudnia) oraz Sylwester (31 grudnia).

Wszystkie te żądania i wnioski stanowić będą podstawę negocjacji, które powinny rozpocząć się jak najszybciej – niewykluczone, że jeszcze w tym miesiącu – tak aby przed połową roku wypracować kompleksowe porozumienie płacowe wprowadzające od początku lipca satysfakcjonującą pracowników naszego zakładu podwyżkę wynagrodzeń. Odpowiadającą naszej pracy i zaangażowaniu w terminową realizację zadań.

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP


ZAWSZE Z MYŚLĄ O PRACOWNIKACH

Trudne do przeoczenia – gdyż zmuszające do spożywania posiłków pod ścianami – remonty stołówek w naszym zakładzie stanowią część realizowanego w YAPP „planu rozwoju obszaru socjalnego”, a dokładniej jego części zaproponowanej przez dyrekcję. Obejmuje ona również m.in. wymianę okien w całym zakładzie, przebudowę wejścia (powstanie normalna portiernia), ocieplenie i odnowienie elewacji budynku, wymianę stołów i krzeseł w pomieszczeniach socjalnych, a także uruchomienie radiowęzła i systemu TV w stołówkach. Będzie tam jednak można oglądać nie telewizyjne seriale, lecz filmy instruktażowe.

Zgłaszając swoje uwagi i propozycje do planu rozwoju obszaru socjalnego zakładowa Solidarność podkreślała, że samo odnowienie stołówek, wymiana w nich podłóg czy wstawienie do nich nowych stołów nie rozwiąże jednak podstawowego problemu, jakim jest przede wszystkim zbyt mała ilość miejsca w stołówkach w stosunku do liczby pracowników oraz brak możliwości zjedzenia ciepłych posiłków. Niestety nasz wniosek o zapewnienie takich posiłków (w formie cateringu) w ocenie pracodawcy nie jest możliwy do realizacji ze względu na – wspomniany już – brak miejsca. Jednak już kolejne propozycje zgłoszone przez Solidarność do planu rozwoju obszaru socjalnego zostały przyjęte do realizacji.

Tym samym powstaną na zewnątrz budynków (zarówno przy ul. Wyzwolenia, jak i ul. Kolejowej) zadaszone palarnie wyposażone w ławki. Jak deklaruje dyrekcja przygotowania do powstania tych dodatkowych palarni są już w toku.

Czeka nas także – wnioskowana przez Solidarność – kompleksowa wymiana wszystkich sanitariatów i oświetlenia w toaletach, które dodatkowo zostaną wyposażone w automaty na środki higieniczne dla kobiet oraz suszarki do rąk. Gruntowny remontu toalet zostanie przeprowadzony w czasie letniej przerwy produkcyjnej. Jednak automaty ze środkami higienicznymi – zgodnie z deklaracją dyrekcji – powinny być jak najszybciej wprowadzone do użytku.

Podczas letniego remontu powinien zostać także zrealizowany kolejny z wniosków zakładowej Solidarności – wyposażenie świetlików i okien w naszym zakładzie w rolety, zabezpieczające przed nadmiernym nasłonecznieniem (a tym samym duchotą) w czasie upałów. Trzeba przy tym pamiętać, że ochrona miejsc pracy przed nadmiernym nasłonecznieniem należy do obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów BHP. Dobre warunki pracy, to zaś w pierwszej kolejności bezpieczne, higieniczne i ergonomiczne miejsca pracy, zaś dopiero w drugiej – wyremontowane stołówki.

Kolejną kwestią zgłoszoną przez Solidarność było zapewnienie dojeżdżającym pracownikom prywatnymi samochodami odpowiedniej ilości miejsc parkingowych przed zakładem. Także w tej kwestii dyrekcja zaakceptowała nasz wniosek, zapowiadając, że obszar parkingowy zostanie powiększony. Przy czym ma to dotyczyć obu lokalizacji naszej firmy – zarówno przy ul. Wyzwolenia, jak i przy ul. Kolejowej.

Ważną kwestią jest również, że wszystkie remonty, przebudowy czy wymiany okien są realizowane w ramach kontraktu z właścicielem budynku.

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP


 

WSPÓLNE CELE, WSPÓLNE KORZYŚCI

Dzięki dodatkowej pracy oraz zaangażowaniu załogi naszego zakładu możliwe było opanowanie i ustabilizowanie sytuacji produkcyjnej YAPP. Zdołaliśmy na bieżąco zrealizować przyjęte plany i zobowiązania produkcyjne, a tym samym oddalić – parę miesięcy temu jeszcze bardzo realne – zagrożenie postawienia (zablokowania) pracy naszych klientów, ze względu na brak wiązek w odpowiedniej ilości i jakości. Obecnie powinniśmy jednak dołożyć wszelkich starań, by utrzymać ciężko wypracowaną pozycję rynkową. Od tego bezpośrednio zależy bowiem stabilność naszych miejsc pracy oraz zarobków.

Dlatego, choć większość z nas maraton sobotnich nadgodzin ma już za sobą, cały czas priorytetem musi być realizacja bieżących planów produkcyjnych oraz stworzenie buforów (zapasów) magazynowych zabezpieczających przed nieprzewidzianymi wahaniami bieżącej produkcji. Temu też celowi podporządkowane są podejmowane obecnie przez pracodawcę działania organizacyjne i technologiczne. Z jednej strony zostały uruchomione nowe linie produkcyjne na obszarze Maserati, zaś z drugiej wprowadzony został nowy system premiowania mający poprawić efektywność pracy całych zespołów (zmian) produkcyjnych. Wszystkie takie zmiany – na co wielokrotnie zwracała uwagę i niezmiennie podkreśla zakładowa Solidarność – muszą jednocześnie uwzględniać podstawowe interesy oraz potrzeby pracowników i ich rodzin. Temu też służy udział przedstawicieli naszego związku w pracach (w tym tzw. spotkaniach porannych) związanych z poprawą organizacji pracy oraz realizacją bieżących zadań produkcyjnych. NSZZ Solidarność na tych wszystkich spotkaniach nie tylko reprezentuje załogę, ale przede wszystkim broni praw i interesów pracowników YAPP.

Tak było chociażby przy wprowadzaniu ekstra premii za prace w dni wolne (soboty i niedzielę), co sprawiło, że dodatkowy wysiłek przy produkcji przynosił wymierne korzyści zarówno naszej firmie, jak również jej pracownikom. Dzięki temu możliwe było uniknięcie zagrożenia postawienia pracy klientów YAPP, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości wyższego wynagrodzenia. Skorzystały z niej trzy piąte załogi. Reszta tych dodatkowych pieniędzy – z różnych przyczyn – nie chciała lub nie mogła zarobić.

Trzeba przy tym pamiętać, że problemy z realizacją bieżących planów produkcyjnych w ostatnich miesiącach miał nie tylko nasz zakład. Podobna sytuacja była chociażby w Turcji, gdzie nawet doszło do zatrzymania (postawienia) produkcji u klienta (a chodziło o Toyotę, koncern motoryzacyjny produkujący rocznie najwięcej samochodów na świecie). Jednak to właśnie w Mikołowie – w drodze dialogu ze związkiem zawodowym Solidarność – zdołano wypracować rozwiązania, które przynoszą realne korzyści zarówno firmie, jak i załodze. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu zakładowej Solidarności, która wszelkie problemy zawsze rozwiązuję pamiętając o interesach i potrzebach pracowników, a nie ich kosztem. Dlatego też należąc do silnego, reprezentatywnego związku zawodowego – takiego jak NSZZ Solidarność – pracownicy po prostu mają lepiej.

 

 

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP


POSTULATY

 zadania12122016a

zadania12122016b


ZAPRASZAMY NA KONCERT

 

Połączenie różnych gatunków i stylów muzycznych, kultowe utwory
z lat 80' w aranżacjach czołowych artystów sceny rockowej, reggae i hip-hop oraz multimedialne wizualizacje i animacje towarzyszące występom muzyków – wszystko to będzie można zobaczyć i usłyszeć 17 grudnia w Katowicach podczas koncertu upamiętniającego 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego i pacyfikacji kopalni Wujek.


Koncert „Pamiętamy” rozpocznie się o godz. 17.30 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
Wystąpią czołowi artyści polskiej sceny muzycznej w tym m.in Paweł Kukiz, Ania Rusowicz czy Dariusz „Maleo” Malejonek znany zespołów Armia, Houk, Maleo Reggae Rockers oraz projektu muzycznego Panny Wyklęte. Blues-rockowe brzmienie katowickiej publiczności zapewni syn Ryśka Riedla, legendarnego wokalisty zespołu Dżem Sebastian Riedel z zespołem Cree. Solistom towarzyszyć będzie muzyk rockowy i jazzowy Janusz „Yanina” Iwański&Y-Band współpracujący w przeszłości m.in ze Stanisławem Soyką i Maanamem. 17 grudnia w katowickiej hali MCK pojawią się też artyści młodego pokolenia grający reggae i hip-hop w tym m.in. Mesajah&Riddim Bandits, Bas Tajpan oraz raper Tadek Polkowski i jego goście.

Wydarzenie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza, która zostanie wyemitowana na żywo w TVP, będzie bezpośrednio nawiązywać do tragicznych wydarzeń sprzed 35 lat. Kultowe utwory pochodzące z tamtego okresu w tym m.in „Mury” i „Wróżba” Jacka Kaczmarskiego, czy „Sen o Victorii” Dżemu zostaną wykonane w zupełnie nowych współczesnych aranżacjach. Muzyce towarzyszyć będą specjalnie zrealizowane filmowe wizualizacje i animacje. W aranżacjach hip-hopowych wykorzystane zostaną m.in oryginalne nagrania dźwiękowe z okresu stanu wojennego w tym również nagrania z pacyfikacji kopalni Wujek.

Multimedialny charakter koncertu skierowany jest przede wszystkim do młodszej części publiczności, której tragiczne wydarzenia z grudnia 1981 roku są znane jedynie z kart podręczników do historii. W drugiej części koncertu artyści zaprezentują własny repertuar. Na scenie MCK muzycy z kilku pokoleń zaprezentują różne pokolenia, gatunki i style muzyczne.


Zapisy wraz z opłatą należy uiścić do
13 grudnia 2016
w biurze związkowym Solidarność

CENA BILETU 5 ZŁ

 Plakat

 

 


ZMIANA LEKARZA

Od października 2016 nastąpiła zmiana – o którą Solidarność naszego zakładu starała się od ponad roku – lekarza medycyny pracy w YAPP. Obecnie wszystkie badania wstępne, okresowe, kontrolne, kwalifikacyjne, profilaktyczne oraz wszelkie inne zlecane na podstawie przepisów prawa pracy wykonują lekarze z firmy Proelmed z Łazisk Górnych.

Nie oznacza to jednak, że na wszystkie badania trzeba dojeżdżać. Trzy razy w tygodniu – w poniedziałki (godz. 14-16), środy (godz. 12-15) oraz piątki (godz. 11-14) – lekarz Proelmedu przyjmuje w budynku naszej firmy przy ul. Kolejowej w Mikołowie, na drugim piętrze, w dawnym gabinecie dyrektorskim. Tam na miejscu można wykonać wszelkie podstawowe badania (okresowe, kontrolne). Dopiero rzadkie badania specjalistyczne oraz diagnostyczne wymagają wizyty w przychodniach wielospecjalistycznych Proelmedu w Łaziskach Górnych przy ul. Wyzwolenia 30 lub Staszica 4a. Warto jednak przypomnieć, że takie badania nigdy nie były wykonywane na miejscu, chociażby z powody braku odpowiedniego sprzętu.

Oczywiście wszystkie wymagane przez prawo pracy i zlecane przez pracodawcę badania medyczne są dla pracowników bezpłatne. Wynika to wprost z przepisów Kodeksu pracy. Przy czym badania okresowe i kontrolne co do zasady – a dokładnie w miarę możliwości – powinny być przeprowadzane w godzinach pracy. Za czas nie wykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

To jednak nie oznacza, że pracownik przykładowo mający „nocki” może zwlekać z wykonaniem tych badań. Kodeks pracy (a dokładnie jego art. 211 pkt 5) nakłada na pracownika obowiązek poddawania się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim. Ma on również stosować się do wszelkich wskazań lekarskich. Natomiast ignorowanie obowiązku poddania się badaniom uderza zatrudnionego po kieszeni. Nie tylko może on zostać ukarany karą porządkową (co skutkuje utratą premii), ale także dniówki w czasie których z własnej winy nie ma ważnych badań (okresowych lub kontrolnych) powinny być dla niego bezpłatne. Pracodawca nie może zgodnie z prawem takiej osoby dopuścić do pracy, ale jednocześnie nie musi jej za ten czas zapłacić jakiegokolwiek wynagrodzenia. To też wynika wprost z przepisów Kodeksu pracy.

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących zasad obowiązujących przy zlecanych przez pracodawcę badań z zakresu medycyny pracy (żadnych innych nie może on bowiem zlecać) pracownicy będący członkami naszego związku mogą uzyskać codziennie w siedzibie zakładowej Solidarności. Tam również należy zgłaszać wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące nie tylko badań medycznych, ale również warunków i bezpieczeństwa pracy. Solidarność YAPP zawsze w takich przypadkach podejmuje interwencje, broniąc praw i interesów pracowników naszego zakładu.

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP

 


ANDRZEJKI

Układ tegorocznego kalendarza sprawił, że ANDRZEJKI zorganizowane zostaną

26 listopada 2016.

Impreza odbędzie się w mikołowskiej restauracji „BESET” (ul. Towarowa 11). Początek o godz. 19, a zabawa zaplanowana jest co najmniej do godz. 3 rano.

W programie niezapomniana zabawa

przy muzyce profesjonalnego DJ’a, występy oraz liczne niespodzianki.

Słowem zapowiada się doskonała zabawa, aż po blady świt.

Oczywiście wszyscy biorący udział w ANDRZEJKACH mają zapewnione miejsca przy stolikach, przy których będą serwowane posiłki oraz napoje. Te ostatnie można również przynosić własne.

Na wspólny wieczór Andrzejkowy zapraszamy wszystkich pracowników

Koszt udziału po dofinansowaniu z ZFŚS:

- 100 zł dla pracowników i osób towarzyszących

- 50 zł dla członków Solidarności YAPP

Zapisy wraz z pełną wpłatą przyjmowane są w siedzibie zakładowej Solidarności YAPP codziennie do piątku 18 listopada 2016.

 


NOWA PREMIA

Aby finansowo doceniać efektywną pracę zespołową od poniedziałku 10 października 2016 – zgodnie z porozumieniem podpisanym przez dyrekcję z zakładową Solidarnością – została wprowadzona w YAPP nowa premia wypłacana w przypadku przekroczenia założonego planu (celu) produkcyjnego. Wielkość tego planu aktualizowana będzie co tydzień, zaś sama premia – której wysokość bezpośrednio związana będzie z poziomem wyższej produkcji – wypłacana raz na miesiąc, razem z bieżącym wynagrodzeniem.

Na obszarach produkcyjnych P3 kryterium przyznania nowej premii jest planowana liczba spakowanych wiązek, zaś podstawą naliczania wysokości premii – ilość wiązek wykonanych ponad ten plan. Dla obszarów P1 kryterium premiowania jest wskaźnik OEE, dla obszarów P3 (krajalnia) – ograniczenie czasu postojów plus poziom defektów jakościowych PPM, natomiast dla pracowników utrzymania ruchu – ograniczenie czasu postojów związanych z awarią maszyn oraz wskaźniki MTTR (średni czas od wystąpienia awarii do naprawy uszkodzenia) i MTBF (średni czas pracy bez awarii). Nową premię będą otrzymywać również pracownicy magazynu, zaś warunkiem jej przyznania będzie ograniczenie (zmniejszenie) czasu przygotowania materiału od zamówienia do jego wydania oraz poziom reklamacji pomyłek asortymentowych.

Należy podkreślić, że będący kryterium premiowania plan (cel) produkcyjny będzie ustalany co tydzień – co ważne w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi – oddzielnie dla każdego obszaru i zmiany z uwzględnieniem m.in. bieżącej obsady linii produkcyjnej, doświadczenia poszczególnych zespołów oraz posiadanych przez pracowników umiejętności poświadczonych licencjami. Jednocześnie przy ustalaniu poziomu wykonania planu (celu) produkcyjnego będą brane pod uwagę wszystkie przestoje oraz problemy technologiczne. Ich rejestrowanie należy do obowiązków liderów, jednak we własnym dobrze pojętym interesie dobrze wszelkie dłuższe przestoje, problemy związane z brakiem odpowiednich przewodów, komponentów czy też organizacją pracy zgłaszać w siedzibie zakładowej Solidarności.  

My na pewno zwrócimy na te kwestie uwagę zarówno przy uzgadnianiu planu (celu) produkcyjnego na kolejny tydzień, jak również przy rozliczaniu premii za okres w którym wystąpił postój czy też inne problemy organizacyjne. Tym bardziej, że zgodnie z zawartym w poniedziałek (10 października 2016) porozumieniem wszelkie postoje produkcyjne mają stanowić podstawę do podjęcia działań poprawiających organizację pracy. Mówiąc obrazowo system i organizacja pracy maja pomagać pracownikom w osiąganiu zamierzonych celów (i tym samym w uzyskaniu nowej premii), a nie niweczyć – lub jak kto woli marnować – ich wysiłek.

Jednocześnie – jako, że nowa premia w obecnym kształcie ma obowiązywać do 31 grudnia 2016, czyli końca roku – niezwłocznie mają się rozpocząć negocjacje mające na celu ustalenie zasad premiowania, które miałby obowiązywać od 1 stycznia 2017. Co jednak warte podkreślenia, jeśli negocjacje te nie zakończą się sukcesem nowa premia obowiązywać będzie aż do chwili uzgodnienia i wprowadzenia w życie nowego systemu premiowania. Innymi słowy, premia za wykonanie (i przekroczenie) planu nigdy nie zostanie załodze YAPP zabrana. Może być jedynie zastąpiona lepszą premią, co jest celem zakładowej Solidarności.

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP


CORAZ DROŻSZA SOBOTA

        Jako, że problemy z realizacją planów produkcyjnych w naszym zakładzie nie maleją, cały czas konieczna jest dodatkowa praca w soboty. Dyrekcja już ogłosiła następny maraton roboczych sobót w październiku. Produkcja przewidywana jest we wszystkie pięć i to najlepiej na każdej zmianie. Pracowników do dodatkowego wysiłku miał zmotywować i zachęcić wyższy dodatek za pracę w szóstym dniu tygodnia. Początkowo miało to być po 200 zł za każdą przepracowaną sobotnią dniówkę plus 400 zł (dwa razy więcej niż w sierpniu-wrześniu) za ich komplet. Najwyraźniej jednak te kwoty nie pozwalały na zapewnienie należytej obsady produkcyjnej, gdyż szybko sobotni dodatek wzrósł do 400 zł za dniówkę! A dochodzi do niego wszak jeszcze podwójna stawka za każdą nadgodzinę. Słowem doszło do sytuacji, gdy pracownicy już nie tylko na najniższych, ale też średnich, stawkach mogą zarobić w soboty więcej niż pracując przez pierwsze pięć dni tygodnia! Mimo to tłumów chętnych do pracy w sobotę nie było. Okazało się bowiem, że – na co wiele razy zwracała uwagę zakładowa Solidarność – zwiększenie tempa produkcji nie może sprowadzać się jedynie do ciągłego zwiększania obciążenia praca jednych i tych samych osób. Najwyższy zatem czas poprawić organizacje pracy…

 


DWIEŚCIE PLUS CZTERYSTA

Kolejny maraton roboczych weekendów czeka nas w październiku,( dla niektórych już od soboty 24 września) kiedy to – ze względu na cały czas napięte plany produkcyjne wynikające z projektów realizowanych w naszym zakładzie – zaplanowano dodatkową pracę w przypadające w tym miesiącu wszystkie dni wolne od pracy. Aby zmotywować załogę do dalszego zwiększonego wysiłku i tym samym zapewnić we wszystkie soboty niezbędną obsadę produkcyjną na I i II zmianie i z niedzieli na poniedziałek - dyrekcja kolejny raz zmodyfikowała na korzyść pracowników dodatek za pracę w sobotnich nadgodzinach. Nadal wynosić on będzie 200 zł za każdą przepracowaną dniówkę (czyli tak, jak w ostatnich tygodniach), ale jednocześnie dwukrotnie – do 400 zł – wzrośnie ekstra premia dla osób, które przepracują dodatkowo pięć dni wolnych od pracy do końca miesiąca października.

Oczywiście oprócz dodatków za pracę w dni wolne od pracy pracownicy otrzymywać będą za te dni kodeksowe wynagrodzenie za nadgodziny, czyli liczone ze 100 proc. dodatkiem („setki”). Innymi słowy w soboty pracować będziemy za podwójną stawkę plus dodatkowe 200 zł za każdy dniówkę oraz ekstra 400 zł za komplet pięciu takich dni. Przeliczając to na złotówkiw przypadku zatrudnionych na stawce minimalnej (obecnie 1.850 zł miesięcznie) oznaczać to będzie możliwość zarobienia ekstra ok. 2.280 zł po przepracowaniu pięciu dni wolnych od pracy. Jednym słowem drugiej – i to sporo wyższej – wypłaty. Dla mających wyższe stawki zasadnicze kwota ta będzie rzecz jasna odpowiednio większa. Dokładnie ile, każdy musi policzyć sam, ale w przybliżeniu będzie to połowa stawki miesięcznej (dokładnie zaś 10/21) plus 1.400 złotych…

Nie oznacza to jednak, że aby – mówiąc kolokwialnie – „zarobić swoje” wystarczy przychodzić do pracy w dni wolne. Dodatkowe 200 zł za pracę w dni wolne – podobnie jak ekstra 400 zł za komplet przepracowanych pięciu dni wolnych od pracy– przysługuje jedynie osobom, które przed i po tej sobocie mieli przepracowany pełen tydzień roboczy. Przy czym planowane urlopy traktowane są jako przepracowane dni robocze.

Jednocześnie dobrze nie zapominać, że choć dzięki maratonowi roboczych sobót można sporo dorobić do normalnej wypłaty, to jednak na dłuższą metę takie stałe zlecanie nadgodzin i dodatkowe obciążenie pracą może negatywnie odbijać się na zdrowiu oraz życiu rodzinnym pracowników. Dlatego też podjęte zostały już działania, mające w przyszłości ograniczyć konieczność dodatkowej pracy – w hali przy ul. Wyzwolenia rozpoczęto przygotowania do zorganizowania dwóch dodatkowych linii dla obszaru Maserati i w związku z tym postanowiono przenieść fiatowską „500” do dawnej hali przy ul. Kolejowej. Jednak zarówno przygotowanie i montaż nowych linii dla Maserati, jak również przygotowanie (wyszkolenie) dla nich obsady wymaga nieco czasu należy założyć, że efekt tych zmian widoczny powinien być dopiero od listopada. Wtedy też, jak zapowiada dyrekcja, powinien zostać co najmniej ograniczony – jeżeli nie zakończony – maraton roboczych sobót, który na obszarze Maserati trwa już kilka miesięcy.

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP


pismo Piotra Dudy

 


POPRAWIANIE ORGANIZACJI PRACY

Dwukrotnie spotykali się w ostatni piątek (9 września 2016) związkowcy zakładowej Solidarności z przedstawicielami zarządu Yazaki, jednak temat rozmów był jeden – konieczność wprowadzenia w naszym zakładzie zmian organizacyjnych i technologicznych, które pozwolą efektywnie wykorzystywać wysiłek załogi YAPP, która już niemal nieustannie pracuje w nadgodzinach.

Jak wielokrotnie zwracała uwagę zakładowa Solidarność realizacja planów i projektów produkcyjnych nie może opierać się tylko i wyłącznie na zwiększaniu obciążenia zadaniami pracowników produkcyjnych oraz ciągłym zlecaniu pracy w nadgodzinach. Równocześnie niezbędne jest wdrożenie takiej organizacji pracy i produkcji, które będzie optymalnie wykorzystywać wysiłek pracowników naszego zakładu. Nie wystarczy bowiem – mówiąc obrazowo – szybkie i dłuższe mieszanie herbaty, jak nie dodamy cukru (co jest w tym wypadku elementem organizacji pracy) to słodsza się ona nie zrobi. Nawet, jak będziemy tę nieszczęsną herbatę mieszać po dwanaście godzin na dobę i do tego w soboty.

Przedstawiciele zarządu w pełni podzielali stanowisko zakładowej Solidarności dotycząc potrzeby optymalizacji pracy i procesu produkcyjnego, jak również wypracowania oraz wdrożenia jasnych, zrozumiałych i kompletnych standardów i procedur produkcyjnych. Co ważnie nie skończyło się tylko na słowach i deklaracjach, lecz szybko przystąpiono do konkretnych działań. Z jednej strony rozpoczęto zewnętrzny dla naszego zakładu, choć yazakowski audyt organizacji pracy i produkcji w YAPP; z drugiej przydzielono przełożonym tzw. supervisorów (po polsku najtrafniejszym określeniem w tej konkretnej sytuacji będzie chyba „kierownik wsparcia”) oraz – to już po trzecie – na poziomie dyrekcji zakładu odpowiedzialnym za przeprowadzenie niezbędnych zmian w organizacji pracy i produkcji uczyniono Haralda Ruhfoss’a, który jednocześnie zastępować będzie w najbliższym czasie dyrektora YAPP. Dodajmy, że zastępować czasowo, gdyż dyrektor Antonio Carozza przebywać będzie na urlopie zdrowotnym.

Warto jednocześnie podkreślić, że Harald Ruhfoss ma spore doświadczenie we wdrażaniu niezbędnych zmian w organizacji pracy i produkcji, przy jednoczesnym utrzymaniu bieżącej produkcji zakładu – m.in. ostatnio skutecznie przeprowadził takie zmiany w bułgarskich zakładach Yazaki. Można zatem oczekiwać, że i u nas nadzorowane przez niego działania szybko przyniosą zauważalną poprawę sytuacji. A jest to konieczne, nie tylko dlatego, że nikt nie jest w stanie pracować non stop w nadgodzinach, ale również nie można ignorować ograniczeń wynikających z wielkości hali, czy też liczby (sprawnych) „komax’ów”.

Jako, że na dobrej, sprawnej organizacji pracy w oczywisty sposób powinno zależeć wszystkim – gdyż zawsze lepiej, gdy nasz wysiłek przynosi wymierne efekty – każdy może zgłaszać w siedzibie zakładowej Solidarności swoje uwagi, wnioski i propozycje dotyczące warunków pracy oraz jej organizacji i bezpieczeństwa. My niezwłocznie będziemy przekazywać je dalej, gdyż jak wynikało z piątkowych rozmów zamiany w organizacji pracy i produkcji będą wypracowywane w drodze dialogu społecznego. Bo jak wiadomo nie od dzisiaj, jest on najlepszym sposobem na rozwiązywanie wszelkich problemów pracowniczych.

 

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP

 


SOBOTNIE 200 PLUS

Napięte plany produkcyjne wynikające z projektów realizowanych w naszym zakładzie sprawiają, że konieczna jest praca w soboty i to najlepiej przy pełnej obsadzie zmiany produkcyjnej. Aby zachęcić załogę do tego zwiększonego wysiłku dyrekcja zdecydowała się podnieść dodatek za pracę w sobotnich nadgodzinach. Przez cztery najbliższe soboty – od 10 września do 1 października włącznie – wynosić on będzie 200 zł za każdą przepracowaną dniówkę, a nie 100 zł jak dotychczas. Jednocześnie tyle samo – czyli 200 zł – wynosić będzie również ekstra premia dla tych wszystkich, którzy przepracują pięć sobót z rzędu.

Rzecz jasna oprócz ekstra dodatków pracownicy za pracę we wrześniowe soboty otrzymywać będą wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach liczone ze 100 proc. kodeksowym dodatkiem (czyli „setkami’). Trzeba jednak pamiętać, że dodatkowe 200 zł za pracę w soboty przysługuje jedynie osobom, które przed i po tej sobocie mieli przepracowany pełen tydzień roboczy, przy czym planowane urlopy traktowane są jako przepracowane dni robocze.

Jednocześnie nie ulega wątpliwości, że wprawdzie realizacja zwiększonych planów produkcyjnych wymaga dodatkowej pracy w soboty, ale nie może się jedynie sprowadzać do stałego zwiększania obciążenia pracowników zadaniami oraz permanentnego zlecania nadgodzin. Co najmniej równie ważna jest właściwa organizacja pracy pozwalająca należycie wykorzystać zwiększony wysiłek i zaangażowanie pracowników. Niestety z tą organizacją ostatnio nie jest w naszym zakładzie najlepiej, na co zwróciła uwagę zakładowa Solidarność w piśmie do zarządu YAPP. Przypomnieliśmy w nim, że pracownicy naszego zakładu z najwyższym zaangażowaniem odpowiadają na apele pracodawcy o pracę w soboty i nadgodzinach, ale niestety ich wysiłek nie znajduje należytego odzwierciedlenia w poprawie wydajności i produktywności. Dlatego też zakładowa Solidarność wystąpiła o niezwłoczne podjęcie skutecznych działań prowadzących do efektywnemu wykorzystania zaangażowania i dyspozycyjności pracowników YAPP przy jednoczesnym harmonijnym poszanowaniu ich życia rodzinnego. Nasza inicjatywa okazała się skuteczna i już od paru dni eksperci Yazaki prowadzą przygotowania do zmian mających usprawnić organizację pracy i produkcję. Należy zatem optymistycznie założyć, że już niedługo skończą się w mikołowskim YAPP problemy z brakami przewodów i przestojami podczas „dwunastek”, czy też w soboty. Dzięki temu dodatkowa praca przynosić zacznie wszystkim korzyści (zwane też zyskami), a przy tym będzie zlecana, gdy rzeczywiście pojawi się taka potrzebna.

Zanim to jednak nastąpi nam, pracownikom mikołowskiego Yazaki, nie pozostaje nic innego jak robić swoje, czyli możliwie najlepiej wypełniać obowiązki. Nawet jak trzeba będzie poczekać na brakujące przewody czy komponenty. Taki postój podczas nadgodzin bez wątpienia jest frustrujący oraz irytujący – co jest jak najbardziej zrozumiałe – jednak nie zmienia to faktu, że taki przestój jest płatny (i to z dodatkami), gdyż kto inny odpowiada za organizację pracy i to on powinien być rozliczony, gdy ta szwankuje. Oczywiście nie oznacza to, że nie należy reagować widząc ewidentne niedociągnięcia w organizacji – lub bezpieczeństwie – pracy, w takich przypadkach najlepiej jak najszybciej zgłosić problem zakładowej Solidarności, która na pewno podejmie działania celem jego rozwiązania.

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP

 


SOBOTNIE EKSTRA PREMIE

Wypełnianie bieżących planów produkcyjnych oraz sprawne wykonywania zadań wynikających z projektów realizowanych przez nasz zakład nie tylko wymagało wprowadzenia od września tego roku trzyzmianowej organizacji pracy na wszystkich obszarach produkcyjnych, ale również związane jest z roboczymi sobotami. W najbliższym czasie przewidzianych jest ich pięć – wszystkie od 27 sierpnia do końca września 2016. Aby zapewnić niezbędną obsadę produkcyjną dyrekcja przygotowała po uzgodnieniu z naszą organizacją związkową – system dodatkowych premii dla pracowników produkcyjnych, którzy dodatkowo będą pracować w soboty.

Zgodnie z nim będą oni otrzymywać za pracę w sierpniowo-wrześniowe soboty – oprócz dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych w wysokości 100 proc. (czyli podwójnej stawki) – dodatkowo po 100 zł za każdą przepracowaną sobotnią dniówkę. Dodatkowo wszyscy, którzy przepracują wszystkie pięć sobót otrzymają jeszcze ekstra 200 zł premii, co zatem daje łącznie 700 zł dodatkowej gotówki.

Oczywiście do tej premii należy dodać jeszcze wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach, czyli w przypadku pięciu sobót – co najmniej dziesięć „czarnych” dniówek. Przeliczając na złotówki, to w przypadku pracowników na stawce minimalnej (czyli 1.850 zł miesięcznie) oznaczać to będzie ogółem – czyli razem ze wspomnianymi 700 zł dodatkowej premii – więcej o blisko 1,6 tys. zł! Dla mających wyższe stawki zasadnicze kwota ta będzie rzecz jasna odpowiednio wyższa. Dokładnie ile, każdy musi policzyć sam, ale w przybliżeniu będzie to połowa stawki miesięcznej plus 700 zeta…

Całość wypłacona w dwóch częściach – na początek z wypłatą za sierpień jedna nadgodzinowa sobotnia dniówka plus 100 zł, zaś reszta z wypłatą za wrzesień. Każdy zatem może sam sobie wypracować pokaźny zastrzyk gotówki w domowym budżecie w okresie zwiększonych wydatków związanych z początkiem roku szkolnego. Tym bardziej, że dodatkowa premia obowiązuje na wszystkich obszarach, a nie tylko na Maserati.

Trzeba jednak pamiętać, że ekstra premia za dodatkową pracę w soboty przysługuje jedynie pracownikom, którzy przed i po tej sobocie mieli przepracowany pełen tydzień roboczy, przy czym planowane urlopy traktowane będą jako przepracowane dni robocze. Dodatkowe pieniądze maja bowiem trafiać do pracowników, którzy więcej pracując wspierają nasz zakład i firmę w realizacji planów produkcyjnych oraz projektów, a nie umożliwiać „uzupełnienie kasy” po niżej płatnym chorobowym lub całkiem bezpłatnej nieusprawiedliwionej nieobecności (czyli po prostu „N”). Mówiąc krótko ekstra premia nie jest losem na loterii, lecz przysługuje tym wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem i pracą w sierpniowo-wrześniowe soboty pozwolą zrealizować YAPP wyższe plany produkcyjne.

Słowem dzięki dodatkowej premii więcej zarobi zarówno nasz zakład, jak i jego pracownicy. Dlatego też niewątpliwie warto skorzystać z tej oferty, dzięki której wszyscy mogą być wygrani. Dodatkowym zaś bonusem będzie stabilność naszych miejsc pracy – zależą one w prosty i bezpośredni sposób od realizacji obecnych i pozyskiwania nowych projektów produkcyjnych. Zatem we własnym dobrze pojętym interesie zróbmy wszystko, aby dopisać dodatkowe pieniądze za prace w soboty do swoich wypłat…

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP

 


JEST PODWYŻKA!

Podwyższone od 1 lipca 2016 stawki zasadnicze oraz premia frekwencyjna oraz obowiązujący od 1 stycznia 2017 dodatek stażowy – to najważniejsze postanowienia porozumienia płacowego, które wczoraj (28 lipca 2016) po blisko dwunastogodzinnych rozmowach podpisała z dyrekcją zakładowa Solidarność.

Dzięki temu porozumieniu już przy najbliższej wypłacie wszyscy zatrudnieni w YAPP otrzymają więcej pieniędzy. Z jednej bowiem strony od 1 lipca 2016 stawki zasadnicze pracowników mających co najmniej 12-miesięczny staż pracy (czyli praktycznie wszystkich zatrudnionych przed końcem 2015, gdyż w drugiej połowie roku nie było przyjęć) zostały zwiększone o 150 zł miesięcznie, zaś z drugiej premia frekwencyjna, przysługująca bez względu na staż pracy wszystkim pracownikom bezpośrednio i pośrednio produkcyjnym została zwiększona do 220 zł (czyli o ponad jedną piątą). Trzeba jednocześnie pamiętać, że osoby przyjęte do naszego zakładu w tym roku podwyżkę swoich stawek zasadniczych – również o 150 zł miesięcznie – otrzymają od 1 stycznia 2017 wraz ze wzrostem ustawowej płacy minimalnej.

Tym samym, wynagrodzenia pracowników nie mających nieobecności w pracy wzrosną łącznie o 190 zł miesięcznie, czyli nawet uwzględniając obie premie regulaminowe średnio o ponad 7,9 proc. Co ważne ustalono również, że już we wrześniu 2016 – czyli praktycznie tuż po przerwie urlopowej – dyrekcja zakładu rozpocznie z NSZZ Solidarność kolejne negocjacje płacowe, mające na celu m.in. ustalenie wysokości podwyżek wynagrodzeń, które obowiązywać będą od lipca przyszłego roku.

Podczas tych negocjacji ma zostać ustalona również ostateczna wysokość dodatku stażowego, który jednak obowiązywać będzie już od 1 stycznia 2017. Na początek będzie on wynosił 70 zł miesięcznie, dla wszystkich pracowników mających co najmniej 10-letni staż pracy w naszym zakładzie. Nowe stawki tego dodatku oraz zapewne jego zasady – zakładowa Solidarność cały czas bowiem postuluje, aby przysługiwał on za 5-10-15 lat pracy w YAPP – mają obowiązywać od 1 lipca 2017. Już dzisiaj natomiast wiadomo, że 10-letni staż pracy uprawniający do dodatku będzie obejmował wszystkie okresy zatrudnienia w naszym zakładzie (również te wcześniej zakończone), ale pomniejszone o wszystkie dni nieusprawiedliwionych nieobecności. Dodatek stażowy będzie wypłacany zawsze razem z wynagrodzeniem, z tym, że w przypadku korzystania ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego (chorobowe, macierzyńskie, ojcowskie, rehabilitacyjne) będzie wypłacane razem z tym świadczeniem, czyli wchodził do jego podstawy. Szczegółowe zasady przyznawania dodatku stażowego dyrekcja ustali z zakładową Solidarnością do końca października 2016.

W tym samym terminie zostaną także uzgodnione szczegółowe zasady przeszeregowywania (wyrównywania) stawek. Zgodnie z zawartym porozumieniem płacowym takie przeszeregowywanie dokonywane będzie od stycznia 2017, zaś objęta nim zostanie co kwartał setka pracowników z bezpośredniej produkcji – czyli monterów wiązek, operatorów maszyn i urządzeń oraz obszarowych – a także proporcjonalna liczba osób zatrudnionych na innych stanowiskach.

Natomiast już we wrześniu rozpocznie się kompleksowy przegląd stanowisk pracowników grupy wsparcia (tzw. support, obejmujących m.in. logistykę), celem ustalenia osób wykonujących jednocześnie obowiązki pośrednio produkcyjne. Tacy pracownicy od 1 stycznia 2017 nabędą prawa do premii frekwencyjnej, tak jak wszyscy pozostali zatrudnieni bezpośrednio i pośrednio przy produkcji.

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP

 


PODWYŻKA PRAKTYCZNIE USTALONA

Podczas wczorajszych (czwartek, 21 lipca 2016) negocjacji prowadzonych z pracodawcą przez zakładową Solidarność praktycznie uzgodniono wszystkie podstawowe zapisy porozumienia płacowego, które ma obowiązywać w naszym zakładzie od 1 lipca 2016. Jedyną sporną kwestią pozostało już tylko objęcie premią frekwencyjną pracowników zatrudnionych w logistyce, będącej w ciągu technologicznym pierwszym etapem materiałowego zabezpieczenia produkcji.

Zgodnie z tymi ustaleniami od 1 lipca 2016 wprowadzona zostanie w naszym zakładzie podwyżka stawek zasadniczych w równej wysokości 150 zł miesięcznie. Podwyżka obejmie wszystkich pracowników zatrudnionych w YAPP przed początkiem 2016. Jednocześnie wiadomo już, że osoby przyjęte w tym roku swoją podwyżkę otrzymają od 1 stycznia 2017 wraz ze wzrostem ustawowej płacy minimalnej – również o 150 zł, do kwoty 2.000 zł brutto miesięcznie.

Podczas rozmów uzgodniono również, że od 1 lipca 2016 wysokość regulaminowej premii frekwencyjnej zostanie zwiększona o 40 zł, do kwoty 220 zł miesięcznie. Tym samym, wynagrodzenia pracowników nie mających nieobecności w pracy wzrosną łącznie o 190 zł brutto miesięcznie. Zwiększona kwota miesięcznej premii frekwencyjnej została wprowadzona w miejsce dodatkowej premii rocznej za pełną frekwencją, gdyż nie udało się porozumieć się co do jej wysokości. Ostatecznie kwotę (500 zł brutto) proponowaną przez pracodawcę po prostu podzielono na dwanaście miesięcy. Tym samym jednorazowa nieobecność w pracy pozbawiać będzie nie 680 zł (180 zł obecnej premii miesięcznej plus 500 zł planowanej rocznej), lecz tylko 220 zł. Co więcej choroba i brak premii frekwencyjnej w styczniu zawsze będzie sobie można później zrekompensować wyższą (łącznie nawet o 440 zł do końca roku) premią w kolejnych miesiącach.

Jednocześnie od 1 stycznia 2017 obowiązywać będzie w naszym zakładzie dodatek stażowy – na razie w tymczasowej wysokości 70 zł brutto miesięcznie dla wszystkich pracowników mających co najmniej 10-letni staż pracy. Ostateczna wysokość dodatku stażowego – przypomnijmy, że zakładowa Solidarność postulowała by wynosił on 5-10-15 proc. płacy minimalnej za odpowiednio 5-10-15 lat pracy – ma obowiązywać od 1 lipca 2017, zaś ustalony zostanie podczas negocjacji płacowych, które rozpoczną się już we wrześniu 2016.

Przedmiotem tych dalszych negocjacji płacowych będzie również wzrost stawek zasadniczych od 1 lipca 2017 (czyli początku roku budżetowego Yazaki), inne postulaty płacowe, takie jak dodatek liderski czy zwiększenie wysokości nagrody świątecznej. Jednym słowem, zgłoszone w imieniu pracowników przez zakładową Solidarność żądania płacowe, które nie znalazły się w obecnym porozumieniu płacowym, będą przedmiotem dalszych negocjacji, które rozpoczną się za dwa miesiące… I jako NSZZ Solidarność niewątpliwie zrobimy wszystko, aby zostały one wdrożone w życie.

Natomiast już teraz stanowczo domagamy się, aby od 1 lipca 2016 premią frekwencyjną, tak jak pozostała część pracowników pośrednio produkcyjnych, objęci byli logistycy, którzy funkcjonalnie są takim samym zespołem zabezpieczenia materiałowego produkcji, jak magazyn czy obszarowi. Co więcej, to dzięki nim pozostałe zespoły pomocnicze produkcji mogą sprawnie funkcjonować.

Katarzyna Grabowska

przewodnicząca NSZZ Solidarność YAPP

 


 

 ARCHIWUM