Wycieczki

 


Hiszpania

ze zwiadaniem Paryża, Tossy de Mar, Barcelony i Monako

TERMIN 28.04 - 07.05.2023 r.

 

CENA:


 

- dla członka związku Solidarność YAPP:

 

2340 zł   minus kwota dofinansowania z ZFŚS *


- dla pracowników nie zrzeszonych w Solidarnośći YAPP:

 

2640 zł      minus kwota dofinansowania z ZFŚS *


- dla osób spoza zakładu YAPP:

2640 zł

 

*Kwota dofinansowania z ZFŚS wypłacana na konto pracownika

- 1000 zł   przy dochodach na 1 członka w gospodarstwie domowym do 4000 zł netto

- 900 zł   przy dochodach na 1 członka w gospodarstwie domowym od 4000,01 do 5000 zł netto

- 800 zł   przy dochodach na 1 członka w gospodarstwie domowym powyżej 5000,01 zł netto

Cena nie zawiera: taksy klimatycznej w hotelach, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, zestawów słuchawkowych, przewodników lokalnych - ok. 70 EUR

Zapisy do 17 lutego 2023 r w siedzibie Solidarności

 

Program Hiszpania

2