03.03.2020/17:03

5

Odpis na fundusz też wyższy

Zorganizowane 25 lutego przed siedzibami Komisji Europejskiej protestacyjne happeningi Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ) podczas których domagano się zrównania płac kobiet i mężczyzn w naszych krajowych mediach przeszyły bez większego echa. Jak widać nawet zwolennicy równouprawnienia o płacach kobiet mówią niechętnie, a najlepiej w ogóle. Dobrze zatem, że nie zapomina o tym nasza zakładowa Solidarność, systematycznie zapewniająca zbiorowe podwyżki płac oraz stały mechanizm przeszeregowania stawek. W naszych realiach jest to niekończąca się walka o zapewnienie sprawiedliwych oraz godnych wynagrodzeń pozwalających na utrzymanie siebie i dzieci. Dlatego też dla wielu z nas jednocześnie sporym wsparciem domowych budżetów są świadczenia z funduszu socjalnego. I tu dobra informacja z ostatnich dni lutego – w tzw. ustawie okołobudżetowej na 2020 zapisano wzrost odpisu na fundusz socjalny o blisko jedną czwartą! To efekt postulowanego przez NSZZ Solidarność przywrócenia zasady stałego wzrostu odpisu zamrożonego w latach rzekomej „zielonej wyspy”. Tym samym kolejny raz potwierdziło się, że Solidarność realizuje swoje postulaty i żądania. Z korzyścią dla pracowników oraz ich rodzin.

Panna S.

 


02.03.2020/16:59

4

Rękawiczki albo postój

 Na początku stycznia, nie pierwszy raz zresztą w naszym zakładzie, zabrakło rękawiczek roboczych. Oczywiście w najpopularniejszym rozmiarze „siedem”, co oznaczało, że problem dotyczył więcej osób. Niektóre z nich, nie mogąc się doczekać wyposażenia niezbędnego do pracy, kupiły sobie rękawiczki same. Tyle tylko, ze zgodnie z kodeksem to pracodawca ma obowiązek dostarczyć każdemu pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej (a są nimi m.in. rękawiczki) – i to mające odpowiednie właściwości ochronne oraz użytkowe – zaś koszty działań podejmowanych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w żaden sposób nie powinny obciążać pracowników. Zatem nie mogą oni płacić za nowe rękawice. Jednocześnie bez dostarczonych przez pracodawcę środków ochrony indywidualnej pracownik nie może zostać dopuszczony do pracy. Zatem, jak mamy dziurawe rękawiczki to pracodawca musi nam dostarczyć nowe w odpowiednim rozmiarze przed rozpoczęciem pracy. A jeśli tego nie zrobi to czeka nas płatny postój – jesteśmy bowiem gotowi do pracy, ale nie możemy jej wykonywać z braku – niedostarczonych przez pracodawcę – rękawiczek. Przy czym całą sprawę warto zgłosić zakładowej NSZZ Solidarność, która zajmie się rozwiązaniem problemu.

Panna S.


 

10.02.2020/17:22

3

Maserati głosuje

Wymagająca sporego zaangażowania oraz poświęcenia własnego czasu, a przy tym – jak sama nazwa wskazuje – nie przynosząca profitów służba społecznych inspektorów pracy rzadko przyciąga tłumy chętnych. Tymczasem społeczni inspektorzy – czyli po prostu SIPowcy – mająca trudne do przecenienia znaczenie dla zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Dlatego cieszy, że w naszym zakładzie na obszarze Maserati (będącym w wyborach SIP okręgiem 1) na cztery miejsca mandatowe zgłosiło się pięciu kandydatów. Zatem o tym, kto na Maserati będzie grupowym SIPowcem zadecyduje głosowanie pracowników tego obszaru. Odbywać się będzie ono w najbliższą środę (12 lutego) w czasie przerwy śniadaniowej na pierwszej zmianie, gdyż 2 zmiana nie pracuje. Głosować można na stołówce przy czym – co ważne – tylko osobiście. Natomiast na karcie do głosowania należy postawić znaki „x” przy nazwiskach maksymalnie czterech kandydatów. Głosować zaś nie będą – gdyż nie muszą – pracownicy obszaru Fiat 500 (okręg 2) i działów pomocniczych (okręg 3). Zgłoszono tam bowiem mniej kandydatów niż było miejsc mandatowych. Tym samym, zgodnie z regulaminem, do wyboru grupowych SIPowców z Fiat 500 oraz krajalni, jakości i magazynu wystarczyły podpisy poparcia, które musiał zebrać każdy kandydat.

Panna S.

 


 

27.01.2020/17:14

5

Zdrowie w skrzynkach

Głośno reklamowana przy wprowadzaniu możliwość zamawiania w naszym zakładzie obiadów (czy też raczej ciepłych drugich śniadań) dostarczanych przez firmę cateringową szybko odeszła do historii. Okazało się bowiem, że przywożone z Katowic posiłki nie były ani ciepłe, ani specjalnie smaczne, zaś ich wybór niewielki. Do tego pracownicy produkcyjni praktycznie nie mieli możliwości, aby w kwadrans odebrać zamówiony obiad, po czym w spokoju go zjeść. W efekcie posiłków zamawianych było mało – choć do każdego z nich dopłacał pracodawca – a przy tym nie ulegała poprawie ich jakość. Ostatecznie współpraca z firmą cateringowa została zakończona. Jednak w żaden sposób nie rozwiązało to kwestii zadbania o odpowiednie posiłki dla załogi. Ostatnio ciekawy pomysł zgłosiła natomiast nasza zakładowa Solidarność, proponując, aby – wzorem paru innych firm branży motoryzacyjnej – ustawić na stołówkach skrzynki ze świeżymi owocami, dzięki którym każdy mógłby uzupełnić drugie śniadanie lub podwieczorek (na drugiej zmianie) o porcję naturalnych witamin. Dla zdrowia to same korzyści, pamiętając, że codziennie jedzone owoce zmieniają na lepsze nawyki żywieniowe i będą na dłużej poprawiać samopoczucie, kondycję oraz sprawność fizyczną.

Panna S.

 


20.01.2020/16:55

3

Związkowy kulig

Wprawdzie tegoroczna zima śniegiem nas – przy najmniej w Mikołowie – nie rozpieszcza (choć w miastach ma też niewątpliwie dobre strony), to jednak nie będzie to przeszkodą podczas związkowego kuligu, który nasza zakładowa Solidarność organizuje w sobotę 25 stycznia 2020 w Wiśle. Zależności od warunków atmosferycznych godzinny przejazd zaprzęgami konnymi przez dolinę Czarnej Wisełki odbędzie się bowiem saniami lub wozami. Pogoda nie ma również wpływu na biesiadę w beskidzkiej chacie przy góralskiej muzyce, podczas której doskonałej zabawie towarzyszyć będzie degustacja regionalnych potraw (m.in. karczek z kapustą, oscypek z żurawiną, chleb ze smalcem) oraz wybornego grzańca. Związkowców Solidarności oraz ich dzieci (do lat 18) wyjazd na kulig kosztuje po 50 zł, osoby towarzyszące płacą już po 110 zł. Chętni na wyjazd cały czas mogą zapisywać się w związkowej siedzibie Solidarności YAPP. Warto przy tym pamiętać, że związkowy wyjazd do Wisły jest całodniowy. Zatem przed kuligiem – który rozpoczyna się o godz. 16.30 – można we własnym zakresie zaplanować czas na naśnieżanych narciarskich stokach (których w Wiśle nie brakuje), w basenach parku wodnego Hotelu Gołębiewski, albo też pójść na spacer. Słowem czas wolny do wyboru.

Panna S.

 


 10.12.2019/16:51

2

Mikołaj wypadkiem zagrożony

W piątek 6 grudnia umundurowany od pasa w górę firmowy Mikołaj w asyście (zapewne wyznaczonej) pracownicy przemierzał hale naszego zakładu rozdając cukierki, nazwane przez pracodawcę w mediach społecznościowych „drobnym upominkiem”. Niby miły gest, ale nie bardzo wiadomo dlaczego zarówno Mikołaj, jak i towarzysząca mu trenerka – oboje będący wszak pracownikami – postanowili nie przestrzegać obowiązujących w YAPP przepisów BHP. Wchodzili oni bowiem na obszary produkcyjne – co widać na zdjęciach opublikowanych przez pracodawcę we wspomnianych mediach społecznościowych – bez wymaganych prawem okularów ochronnych. Jednocześnie, ani służba BHP, ani też żaden z przełożonych nie zwrócił na uwagi na to oczywiste naruszenie zarówno standardów Yazaki, jak przede wszystkim przepisów Kodeksu pracy, zagrożone karą porządkową lub pieniężną. Można wręcz stwierdzić, że w ten sposób stwarzano zagrożenie potencjalnie wypadkowe i raczej trudno uznać za okoliczność łagodząc, koncentrowanie się przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo pracy na ochoczym sięganiu po czekoladowego cukierka… Akurat przepisy prawa oraz zasady BHP są bowiem równe dla wszystkich i nie przewidują wyjątków przy dystrybucji słodyczy.

Panna S.

 


 

02.12.2019/17:07

6

Wygrywają w sądzie

Pod koniec listopada 2019 mikołowski Sąd Rejonowy (czyli pierwszej instancji) wydał pierwsze wyroki w sprawach pracownic, z którymi dyrekcja YAPP rozwiązała wiosną umowy o pracę. Dotyczyły one osób zatrudnionych na umowach czasowych i stałych– w ramach specyficznie rozumianych „oszczędności” – postanowiono wcześniej wysłać ich do pośredniaka. We wszystkich tych przypadkach sąd orzekł, że zwolnienia były bezpodstawne, jednocześnie przyznając zwolnionym dodatkowe finansowe odszkodowania. Taką formę zadośćuczynienia po bezprawnym zwolnieniu w trakcie umowy na czas określony i nieokreślony, przewiduje bowiem Kodeks pracy, gdy zwolniony bezprawnie pracownik nie chce wrócić już do zakładu pracy. Tym samym pracownice, które – na co od początku zwracała uwagę nasza zakładowa Solidarność – zwalniano z naruszeniem prawa, mają otrzymać dodatkowe pieniądze pod rygorem natychmiastowej wykonalności (a te zawsze się przydają), a przy okazji satysfakcję, że racja była po ich stronie. Co warte podkreślenie wszystkie one miały przez cały czas zapewnioną pomoc związkowego prawnika, który również skutecznie reprezentował je przed sądem. I nie musiały na to wydać dodatkowo ani grosza! NSZZ Solidarność bowiem zawsze broni ludzi i ich interesów, zaś swoim członkom zapewnia także szeroką pomoc prawną. Nie tylko zresztą w sprawach związanych z prawem pracy.

Panna S.

 


25.11.2019/16:46

1

Sztandar na jubileusz

Zakładowe Zebranie Delegatów postanowiło, że nasza organizacja zakładowa NSZZ Solidarność będzie miała swój sztandar, stanowiący jej znak, symbol oraz element tradycji. Związkowy sztandar ma zostać poświęcony za niespełna dwa lata – 18 września 2021 – w 15 rocznice powstania zakładowej Solidarności YAPP. Podczas uroczystej mszy świętej odprawionej bezpośrednio przed rocznicowy piknikiem rodzinnym. Zgodnie z uchwałą przyjętą jednogłośnie przez delegatów na awersie (czyli prawym płacie) sztandaru ma znajdować się wizerunek patrona NSZZ Solidarność błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszko, natomiast na rewersie – orzeł z godła Polski. Nasz Związek bowiem od początku swojego istnienia podkreślał znaczenie wolnej i niepodległej Ojczyzny. Pozostałe szczegóły dotyczące sztandaru, m.in. jego drzewca, głowicy oraz szarf ustalić ma komisja zakładowej Solidarności YAPP. Jednocześnie każdy związkowiec może zgłaszać swoje uwagi i propozycje dotyczące sztandaru, jego wyglądu i wykonania w siedzibie zakładowej Solidarności przy ul. Wyzwolenia (budynek tuż za portiernią). To będzie bowiem nasz związkowy znak, dzięki któremu również nad nami – jak sto lat temu śpiewali legionowi strzelcy – będzie Orzeł Biały.

Panna S.

 


15.11.2019/08:45

3

Kandydaci na początek

Ruszyła procedura wyborów Rady Pracowników YAPP na nową czteroletnią kadencję. Na początek przez trzy tygodnie – do wtorku 26 listopada – można zgłaszać kandydatów na członków rady. Zgłoszenia zawierające dane kandydata, jak też listę z poparciem co najmniej 20 pracowników naszego zakładu (to wymóg ustawowy) i pisemną zgodę na kandydowanie (nikogo bowiem nie można wybrać wbrew jego woli) należy składać w Dziale Obsługi Personalnej (HR). Zgodnie bowiem ze wspomnianą już ustawą wybory rady pracowników organizuje pracodawca, natomiast przeprowadza komisji wyborcza, mająca w składzie m.in. związkowców. Głosowanie na zgłoszonych kandydatów ustalone zostało przez pracodawcę na piątek 13 grudnia. Data nie najszczęśliwsza, mając na uwadze, że jest to akurat rocznica wprowadzenia stanu wojennego w 1981. Jednak z drugiej strony dobrze, że nie poniedziałek 16 grudnia, czyli rocznica tragicznej pacyfikacji kopalni Wujek… Warto przy tym pamiętać, że aby grudniowe wybory były ważne musi wziąć w nich udział co najmniej połowa załogi, o co tuż przed Bożym Narodzeniem może być trudno. Jeśli głosujących będzie mniej, to po 30 dniach – czyli już w styczniu 2020 – przeprowadzone zostaną ponowne wybory. Ważne bez względu na frekwencję.

Panna S.

 


11.11.2019/09:06

6

Paczki tylko na wniosek

Pracownik, który chce aby jego pociecha dostała świąteczną paczkę z Funduszu Socjalnego nie powinien zwlekać ze złożeniem wniosku, w którym poda ile wychowuje dzieci, mających nie więcej niż 14 lat (starsze paczek nie dostają). Bowiem, jak każde inne świadczenie z funduszu mikołajkowa paczka świąteczna – będąca formalnie „świadczeniem rzeczowym” – jest przyznawana tylko na wniosek pracownika. Bo choć paczka nazywana jest mikołajkową, to jednak nie finansuje jej ani święty Mikołaj, ani pracodawca, lecz Fundusz Socjalny w wysokości uzgodnionej ze związkami zawodowymi. Zresztą nawet – jak ma to miejsce w innych firmach – paczkę mikołajkową funduje pracodawca, to wniosek z podaniem liczby dzieci i tak trzeba składać. Pracodawca sam z siebie nie może ani zbierać informacji o liczbie dzieci pracowników, ani przetwarzać danych np. otrzymanych w związku z korzystaniem przez zatrudnionych z kodeksowych uprawnień rodzicielskich w innym celu niż zostały złożone. Zasady RODO są jednoznaczne – jeśli pozyskanie danych nie wynika wprost z przepisów ustawy (zaś o paczkach świątecznych żadna nie wspomina), to ich zbieranie i przetwarzanie może odbywać się tylko za zgodą pracownika. I taką zgodą zawiera wniosek o paczki świąteczne.

Panna S.

 


06.10.2019/18:59

5

Więcej w kieszeni

Od 1 października zaczęła obowiązywać niższa stawka PIT – obecnie będziemy płacić 17 proc. podatku od wynagrodzeń, a nie 18 proc. jak dotychczas. Jednocześnie ponad dwukrotnie podwyższone zostały podatkowe koszty uzyskania przychodu. Podstawowa roczna nieopodatkowana (dokładniej – odliczana od przychodu) kwota uzyskania przychodu została podniesiona z 1.335 zł do 3.000 zł, natomiast w przypadku osób dojeżdżających do pracy z innej gminy lub miasta – z 1668,72 zł do 3.600 zł. W sumie oznacza to podwyżkę wynagrodzeń dla 25 milionów Polek i Polaków, w tym zatrudnionych w naszym zakładzie. Osoba zarabiająca obecnie płacę minimalną, czyli 2.250 zł brutto, od października 2019 otrzymywać zatem będzie „na rękę” więcej o blisko 40 zł miesięcznie oraz 472 zł rocznie. Jeżeli zarabia 3.500 zł brutto (czyli jakieś 2.450 zł „na rękę”) wypłata wzrośnie już o ponad 50 zł miesięcznie (co rocznie daje dodatkowe 610 zł w domowym budżecie), natomiast przy zarobkach na poziomie średniej krajowej, miesięczna wypłata wzrośnie o 61 zł, co rocznie oznacza ekstra 732 zł. Zwiększenie realnych dochodów pracowników oraz zapewnienie im godnej płacy to stale podstawowe postulaty NSZZ Solidarność. Obniżenie stawki PIT to kolejny krok do ich realizacji.

Panna S.


 


06.10.2019/18:55

4

Odszkodowanie za nierówne traktowanie

Zgodnie z prezydencką nowelizacją Kodeksu Pracy, która weszła w życie 7 września 2019 obecnie każde nierówno traktowanie w pracy oznacza dyskryminację. Tym samym pracownik nierówno traktowany przez pracodawcę lub przełożonego może teraz domagać się z tego tytułu odszkodowania w gotówce. Wcześniej przyjmowano, że każda dyskryminacja wiązała się z nierównym traktowaniem, ale nie każde nierówne traktowanie oznaczało się dyskryminację. Przy czym ta ostatnia zasada nie wynikała wprost z przepisów, lecz opierała się na zawiłych wywodach prawniczych w oparciu o kodeksowy zwrot „a także”. Podobieństwo do sławnego „i czasopisma” niekoniecznie przypadkowe… W każdym razie właśnie na wykreśleniu tych słów opierała się prezydencka nowelizacja, otwierająca gorzej traktowanym pracownikom możliwość uzyskania odszkodowania. Ponadto zmieniono też kodeksowe przepisy dotyczące mobbingu – pracownik może teraz występować o odszkodowanie bez konieczności zwolnienia się z pracy. Oczywiście w obu sytuacjach o odszkodowanie trzeba ubiegać się w sądzie. Jednak pracownicy będący związkowcami naszej zakładowej NSZZ Solidarność w takich przypadkach mogą liczyć na pełną bezpłatną pomoc prawnika. Także w sądzie.

Panna S.

 


3

Instrukcja chodzenia

Podczas ostatniego posiedzenia Komisji BHP dyrekcja przedstawiła i omówiła nową instrukcję zasad obowiązujących podczas poruszania się po schodach. Całość jest bogato ilustrowane piktogramami, a jedenaście zawartych w niej zasad ma chronić przed licznymi ryzykami, jakie czyhają na schodach w YAPP. Niestety światłe zasady nie zawsze pasują do szarej rzeczywistości. Przykładowo instrukcja, nakazuje trzymanie się poręczy. Tylko, że poręcz w naszym zakładzie jest tylko po jednej stronie schodów, wspólna dla poruszających się w górę i w dół. Tym samym trzymanie się jej zmniejsza ryzyko utraty równowagi, ale jednocześnie zwiększa kolizji z innymi osobami. O zamontowaniu drugiej poręczy jednak już nie wspomniano. Co więcej instrukcja dopuszcza – przewiduje bowiem nie zakaz, a jedynie unikanie – przenoszenie po schodach przedmiotów w obydwu rękach. Szkoda tylko, że nie wyjaśnia, jak jednocześnie trzymać się poręczy… Ponadto nakazuje, już bez wyjątków, stawianie całej stopy na stopniu. Dla większości załogi, kobiet z drobnymi stopami, to nie problem, ale już mężczyzna noszący spore buty, zgodnie z zasadami YAPP po schodach powinien chodzić bokiem (instrukcja tego nie zakazuje). Tylko, czy aby na pewno jest to bezpieczne?

Panna S.

 


03.09.2019/08:45

2

Nie do kserowania

Większość z nas właśnie rozpoczyna letnie urlopy, podczas których nierzadko zdarza się, że warunkiem wypożyczenia roweru wodnego czy kajaka jest pozostawienie w zastaw dowodu osobistego lub jego kserokopii. Tymczasem takie praktyki stanowią naruszenie prawa i zagrożone są odpowiedzialnością karną. Jak przypominana Urząd Ochrony Danych Osobowych nikt bowiem zgodnie z prawem nie może od nas wymagać, byśmy zostawili dokument tożsamości (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) w zastaw za wypożyczany sprzęt. Podobnie recepcjonistka w ośrodku wypoczynkowym, portier lub ochroniarz ma jedynie prawo wglądu do naszego dowodu, ale nie do jego kopiowania czy zatrzymywania. Co więcej takie zatrzymanie w zastaw lub niedopuszczalne skserowanie dokumentów potwierdzających tożsamość oznacza także naruszenie zasad zawartych w RODO. Jednocześnie pozostawienie dowodu w obcych rękach stwarza zagrożenie, że nasze dane osobowe wpadną w niepowołane ręce i zostaną wykorzystane np. do zaciągnięcia na nas pożyczki. Którą potem trzeba będzie spłacać z – i bez tego żenująco niskich – zarobków w YAPP oraz tracić czas, siły i pieniądze, na udowadnianie, że padło się ofiarą oszustów. Dlatego też lepiej być ostrożnym i mądrym przed szkodą.

Panna S.

 


03.09.2019/08:42

1

Okulary z rabatem

Od sierpnia 2019 członkowie NSZZ Solidarność YAPP kupując okulary mogą otrzymać rabaty: 50 zł w przypadku soczewek jednoogniskowych oraz 200 zł przy soczewkach progresywnych. Dodatkowo mają też zapewnione bezpłatne badanie wzroku (doboru korekcji), a ponadto otrzymają przy odbiorze okularów upominek od firmy Essilor – lidera w branży optycznej w Polsce i na świecie. Wystarczy odebrać w siedzibie naszej zakładowej Solidarności (mieszczącej się obecnie ponownie przy ul. Wyzwolenia 27, obok bramy głównej, na parterze budynku zajmowanego dawniej przez spółkę Wiper) kupon rabatowy. Składa się on z dwóch części – jedną zostawiamy w salonie optycznym (wybranym z listy partnerów akcji promocyjnej) przy zamawianiu nowych okularów z rabatem, a dzięki drugiej otrzymujemy upominek (i zniżkę) przy ich odbiorze. Z ofert rabatowej mogą korzystać związkowcy Solidarności YAPP oraz ich najbliższa rodzina. Warto też pamiętać. że nowe zniżki przy zakupie okularów to kolejny program rabatowy – po kartach Grosik i Lotos oraz ofercie w PZU i Banku Pekao – z którego mogą skorzystać związkowcy naszej zakładowej Solidarności. Co ważne możliwe do uzyskania oszczędności są kilka razy większe niż wynosi związkowa składka… Słowem czysty zysk.

Panna S.

 


26.07.2019/09:13

2

Wznowione mediacje

Po sześciomiesięcznej przerwie wznowione zostały mediacje w trwającym od ponad roku płacowym sporze zbiorowym w YAPP. Stale dążąca do jego zakończenia w drodze porozumienia nasza zakładowa Solidarność przedstawiła zmodyfikowane żądania, dotyczące m.in. wzrostu stawek zasadniczych o 500 zł, zwiększenia premii świątecznej do 1.500 zł, wprowadzenie nowej premii za dyspozycyjność, dla pracowników którzy przez cały rok nie opuścili ani jednego dnia w pracy, ustalenia, że dodatek stażowy rósł będzie o 1 proc. z każdym rokiem pracy oraz zwiększenia kwoty i liczby cokwartalnych przeszeregowań. W sumie żądań jest nadal siedem. Dyrekcja stwierdziła, że potrzebuje czas na ich (finansowe) przeanalizowanie. Aby go nie zabrakło, kolejną turę mediacji ustalono na 9 września. Mniej więcej w tym samym czasie – termin ustawowy mija w połowie września – oficjalnie ogłoszona zostanie wysokość przyszłorocznej ustawowej płacy minimalnej, choć już wiadomo, że wzrośnie ona co najmniej do 2.450 zł miesięcznie. Doganiając stawki sporej części załogi mikołowskiego Yazaki, która za to ma pracować jeszcze więcej i szybciej. Pod presją optymalizacji zatrudnienia, jak zgrabnie nazwano kolejne zwolnienia. Których miało już nie być, a będą.

Panna S.

 


11.07.2019/08:51

5

Kto może badać alkomatem

Obowiązująca od 4 maja nowelizacja Kodeksu pracy, wynikająca z wymogów RODO wywołała dyskusję, czy zgodnie z obowiązującym prawem pracodawca może badać alkomatem zatrudnionych. Kilka dni temu oficjalny komunikat wydał w tej sprawie Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO), jednoznacznie stwierdzając, że w obecnym stanie prawnym pracodawcy nie mogą samodzielnie prowadzić kontroli stanu trzeźwości pracowników, Nawet prewencyjnie. Jak podkreśla UODO nie można traktować badania stanu trzeźwości pracowników ani jako formy kontroli związanej z zapewnieniem organizacji pracy (pozwala ona na monitoring służbowych telefonów i e-maili, jeśli odpowiednie zapisy znajdują się w Regulaminie pracy; w naszym ich nie ma), ani działania niezbędnego dla zapewnienia załodze bezpiecznych lub higienicznych warunków pracy, ani też usprawiedliwionego ze względu na uzasadniony interes pracodawcy. Mówiąc krótko badanie alkomatem może obecnie odbywać się jedynie na podstawie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z którymi badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego, czyli np. policja. A nie firma ochroniarska.

Panna S.


 11.07.2019/08:46

4

Odparzenie ochronne

Zgodnie z kodeksowymi przepisami pracownik ma obowiązek stosować przydzielone przez pracodawcę środki ochrony indywidualnej. W naszym zakładzie są to m.in. rękawic ochronne. Problem jednak w tym, że po dniówce przepracowanej w hali upalnych temperaturach – sięgających 40 stopni Celsjusza – w otrzymanych rękawicach coraz więcej osób kończy pracę z powstałymi na skutek odparzeń i poparzeń pęcherzami na rękach! Tym samym rękawice zamiast chronić stanowią dla zdrowia pracowników realne zagrożenie, przy temperaturach panujących na stanowiskach pracy w YAPP. Jednocześnie zgodnie ze wspomnianym Kodeksem pracy obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie, aby rękawice i inne środki ochrony osobistej spełniały właściwości ochronne i użytkowe w pełnym zakresie temperatur dopuszczalnych w miejscu pracy. Dlatego nasza zakładowa Solidarność wystąpiła z wnioskiem o zapewnienia zatrudnionym rękawic posiadających – zgodnie z prawem – właściwości ochronne i użytkowe także w wysokich temperaturach powietrza, od dłuższego czasu panujących w YAPP. Inaczej niebawem do pracowników mdlejących na skutek udaru cieplnego (a były już takie przypadki) dołączą osoby lądujące na zwolnieniach lekarskich ze zmaltretowanymi dłońmi.

Panna S.


 11.07.2019/08:42

3

Nowa siedziba

W połowie czerwca, tuż przed świętem Bożego Ciała, nasza zakładowa Solidarność YAPP przeniosła się do nowej siedziby. Zatem aby uzyskać związkową pomoc, poradę prawna, statutową zapomogę lub złożyć wniosek do kasy zapomogowo-pożyczkowej nie trzeba już pokonywać dziesiątek schodów, jeździć windą, ani też maszerować ponad kilometr przez miasto. Obecnie siedziba Solidarności YAPP mieści się przy ul. Wyzwolenia, tuż za bramą główną zakładu, na parterze budynku zajmowanego dawniej przez spółkę Wiper. Wystarczy rozejrzeć się i kierować na związkowe flagi rozwieszone w oknach. Przeprowadzka nie zmieniła natomiast jednej, podstawowej rzeczy – pracownik będący członkiem związku może być pewien, że w siedzibie naszej zakładowej Solidarności zawsze uzyska pełną, bezpłatną pomoc we wszystkich zgłaszanych problemach pracowniczych. Zarówno dotyczących warunków i bezpieczeństwa pracy, uprawnień pracowniczych, świadczeń z funduszu socjalnego, jak również należnych wynagrodzeń czy też czasu pracy. Przy czym każdy zgłoszony przez pracownika problem niezwłocznie jest rozwiązywany. Dlatego we własnym dobrze pojętym interesie warto zapisać się do NSZZ Solidarność, a teraz można to zrobić idąc do pracy lub z niej wychodząc.

Panna S.

 


11.07.2019/08:38

1

Ile można?

Ciągłe zwiększanie w naszym zakładzie tempa pracy coraz częściej nie pozwala na rzetelne, zgodne z technologią wykonywanie zleconych obowiązków. Zarówno przez pracowników liniowych, jak też kontroli elektrycznej, montażu molet oraz pakowania. Jednocześnie coraz wyższe narzucane przez lidera czy kierownika ilościowe plany produkcji – dla zmyłki nazwane normami (choć te powinny wynikać technologii i czasów wykonania operacji) – zderzają się z wymogami kontroli jakości. Gdyż po prostu nie ma czasu na staranne wykonanie wszystkich czynności. Skoro jednak fetyszem dyrekcji jest „efektywność” rozumiana jako wyciśnięcie z załogi maksimum wiązek, to inspektorzy jakości nie próbują wyeliminować nieprawidłowości w procesie produkcji, lecz ograniczają się do wypisywania raportów jakościowych. Przyczyn błędów to wprawdzie nie usuwa, ale pozwala na nie wypłacenie premii zadaniowej. Natomiast my, pracownicy produkcji – poza niższą wypłatą – mamy coraz więcej obowiązków (m.in. otrzymanych po zwalnianych osobach), pracujemy ciężko, podwójnie i szybko. Tylko ile tak można? Zwłaszcza w hali przypominającej latem nagrzany piekarnik. Gdy do tego zamiast należnego szacunku i uznania, jesteśmy stale straszeni zamknięciem zakładu.

Panna S.

 


11.07.2019/08:28

2

Czas wzrostu płac

Reprezentatywne na poziomie kraju związki zawodowe, wśród nich NSZZ Solidarność, w przyjętym wspólnym stanowisku wystąpiły o zwiększenie od 1 stycznia 2020 ustawowej płacy minimalnej do 2.520 zł miesięcznie. Oznaczałoby to wzrost o 270 zł – czyli 12 proc., ale pamiętajmy, że codzienne rachunki płacimy w złotówkach, a nie procentach – zgodny z mechanizmem dojścia do płacy minimalnej do poziomu połowy (50 proc.) przeciętnego wynagrodzenia. Niewiele niższy poziom przyszłorocznej płacy minimalnej – 2.500 zł – proponuje Forum Pracodawców Polskich. Nawet Konfederacja Lewiatan wystąpiła o wzrost płacy minimalnej powyżej limitu z ustawowego wzoru, czyli o 137 zł, do poziomu 2.387 zł miesięcznie. Propozycja rządowa będzie znana do połowy czerwca, zaś najpóźniej 15 września poznanym wysokość płacy minimalnej w 2020. Wcześniej jednak powinny zostać wznowione rozmowy dotyczące wzrostu wynagrodzeń w naszym zakładzie. Upłyną bowiem termin zawieszenia placowego sporu zbiorowego, w którym załogę YAPP reprezentuje zakładowa Solidarność, a tym samym czas wznowić mediacje. Zwłaszcza, że jak wykazała ostatnia kontrola PIP w naszym zakładzie pieniądze są na wszystko, tylko nie na godne wynagrodzenia pracowników pracujących przez cały miesiąc.

Panna S.


22.05.2019/19:19

1

 

Zwolnić, bo chcą pracować

Gdy tylko zbliża się „czarny piątek”, czyli dzień kolejnej tury zwolnień w naszym zakładzie, coraz częściej zgłaszają się osoby gotowe dobrowolnie zająć miejsce na „liście do zwolnienia”. Okazuje się, że choć większość chce zachować swoje miejsca pracy, to nie brakuje chętnych, aby się zwolnić. Jeśli tylko otrzymają odprawę. Nawet w ustawowej wysokości, czyli trzymiesięczne wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, w czasie którego zostanie się zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy plus dwie-trzy (w zależności od stażu) wypłaty ze względu na zwolnienie z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Dlatego też nasza zakładowa Solidarność wystąpiła do dyrekcji YAPP o wypracowanie i zawarcie porozumienia wprowadzającego Program Dobrowolnych Odjeść. Zwłaszcza, że takie programy doskonale sprawdziły się już w wielu firmach branży motoryzacyjnej. Odpowiedź dyrekcji była negatywna i jednozdaniowa. Tym samym nadal będą zwalniani pracownice – w tym samotne matki – które chcą pracować w YAPP, zaś pozostawiane osoby, gotowe same odejść, jak tylko znajdą odpowiednio lepszą ofertę pracy. A jako, że inne zakłady płacą co najmniej kilkaset złotych więcej, pewnie i tak odejdą. Do tego wówczas, gdy będą najbardziej potrzebne…

Panna S.

 

 


 13.05.2019/21:05

4

Zgubny pośpiech

 

Choć w naszym zakładzie są postoje i niby nadwyżka pracowników, to co chwila okazuje się, że akurat brakuje jakiejś wiązek. Rusza wówczas ich szaleńcza produkcja, a dla liderów liczy się tylko najwyższe tempo pracy, Które skutecznie podkręcają, wywierając presję na pośpiech. Problem jednak w tym, że z takim sprinterskim tempem nie da się pogodzić wymogu stałej wzrokowej kontroli złącza czy przewodu, gdyż po prostu brakuje na to czasu. W efekcie pojawiają się wymuszone nadmiernym pośpiechem uchybienia jakościowe, za które płacą pozbawieniem premii – jakże by inaczej – pracownicy produkcyjni, a nie osoby narzucając tempo pracy niezgodne z wymogami technologicznym. Wszak ponoć „linia stanie”. Trzeba jednak pamiętać, że dokładnie tak samo stanie, jak powstające w popłochu przewody i zgrzewy nie będą trzymać standardów jakościowych. Dlatego zawsze trzeba przestrzegać przyjętej technologii i czasu wykonywania operacji. Pośpiech wskazany jest bowiem przy łapaniu pcheł, ale nie produkcji wiązek. Gdy zatem zaczyna gonić czas i lider, należy zgłosić problem zakładowej Solidarności. Praca ma być bowiem bezpieczna, zaś nadmierne jej tempo, pośpiech i związany z tym stres pozbawiają nie tylko premii, ale przede wszystkim zdrowia.

Panna S.

 

 


07.05.2019/19:39

6

 

Podglądanie kamerą

Rok temu, gdy zbliżał się termin wejścia w życie unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, nazywanego w skrócie RODO, do nowych regulacji dostosowywano przepisy prawa w całej UE. Również w Polsce, gdzie m.in. znowelizowano – obok ponad setki innych ustaw – Kodeks pracy, tak by możliwe było zgodne z europejskimi wymogami stosowanie monitoringu w zakładach pracy. Nowe przepisy weszły w życie 25 maja 2018 i ustalały, że warunkiem wykorzystywania monitoringu jest ustalenie jego celu, zakresu oraz sposobu stosowania w regulaminie pracy. Inaczej zainstalowane w zakładzie kamery nie są legalnym monitoringiem, lecz forma podglądania, zwanego mądrze inwigilacją. Mimo to dyrekcja YAPP nigdy nawet nie próbowała uzgodnić odpowiednich zapisów w regulaminie pracy. Tym samym monitoring w naszym zakładzie działa z naruszeniem prawa, zarówno polskiego, jak i unijnego. Może to prowadzić nie tylko do nałożenia sporych kar administracyjnych, ale również procesów o naruszenie dóbr osobistych – w tym wypadku wizerunku – osób nagranych przez kamery nielegalnego monitoringu. Przy czym o takie odszkodowanie może wystąpić każdy, kto został nagrany po 25 maja 2018, także byli pracownicy, których ostatnio zwolniono.

Panna S.

 


23.04.2019/20:41

4

 

Pożyczki za zero

Działająca w naszym zakładzie Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa wybrała swoje władze na nową, czteroletnią (2019-23) kadencję. Jej działalnością nadal kierować będzie Grażyna Wasińska, wiceprzewodnicząca zakładowej Solidarności YAPP. Zatem nadal w siedzibie Solidarności będzie można nie tylko uzyskać wszelkie informacje dotyczące działalności kasy, ale również składać wnioski o pożyczkę czy tez pokrycie zadłużenia wkładami. Czyli tym samym zadbać o swoje domowe finanse. Zwłaszcza, gdy niechybnie czekają dodatkowe wydatki – związane z uroczystościami rodzinnymi, np. pierwszą komunią, niezbędnym remontem czy też zdarzeniem losowym, w rodzaju pralki, która po awarii nadaje się tylko na złom – zaś wysokość zarobków w YAPP odłożyć na przysłowiową czarną godzinę raczej nie pozwala. Dlatego warto być członkiem kasy zapomogowo-pożyczkowej, która jest jedyną instytucją udzielającą pożyczek zawsze z zerowymi odsetkami. Jednym słowem zawsze oddajmy dokładnie tyle, ile pożyczyłyśmy. Ani złotówki więcej. Dodatkowo przy pożyczkach z kasy nie ma żadnych dodatkowych, zapisanych drobnym drukiem, opłat. Zasady są jasne i proste, a o wszystkie szczegóły można zawsze dopytać się w siedzibie zakładowej Solidarności YAPP.

Panna S.

 


20.04.2019/20:29

1

 

Kiedy na urlop?

Termin wakacyjnej przerwy urlopowej od paru lat jest w naszym zakładzie pilnie strzeżoną – zwłaszcza przed załogą – tajemnicą. Ponoć dlatego, że dyrekcja nigdy nie wie, kiedy urlopy będą miały zakłady odbierające nasze wiązki, a przecież klientowi trzeba nieba uchylić. Najlepiej na koszt pracowników, którzy nie mogą zaplanować z wyprzedzeniem wypoczynku z rodziną, a tym samym skorzystać – co przy mizerii naszych zarobków ma spore znacznie – z tańszych, promocyjnych ofert wakacyjnego wyjazdu. Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że choć dyrekcja YAPP ponoć nie wie, kiedy klienci naszej firmy mają urlopy, to w tych zakładach są one już dawno ustalone i ogłoszone pracownikom. Przykładowo w tyskim FCA Poland – co pewnie zainteresuję pracujących na „pięćsetce” – przerwa urlopowo zaplanowana jest od 1 do 16 sierpnia, zaś uwzględniając weekend do 18 sierpnia włącznie. W sumie dwa i pół tygodnia. Co więcej zaplanowana oraz uzgodniona ze związkami zawodowymi jest tam już również grudniowa przerwa świąteczno-noworoczna. Czyli jednak można, zgodnie z wymogami Kodeksu pracy, planować urlopy, a tym samym umożliwić zatrudnionym organizowanie sobie życia prywatnego i rodzinnego. Tego też cały czas domaga się nasza zakładowa Solidarność w YAPP.

Panna S.

 


18.04.2019/22:48

2

Wielki Piątek

 Wielkanoc, będąca najstarszym i najważniejszymi świętem chrześcijańskim wymaga długich przygotowań. Przede wszystkim duchowych, które dla jednych rozpoczynają się wraz z Wielkim Postem, dla innych z Wielkim Tygodniem (czyli od Niedzieli Palmowej) lub z początkiem Triduum Paschalnego, rozpoczynającego się w Wielki Czwartek wieczorem mszą Wieczerzy Pańskiej. Jednak dla większości z nas męczące i czasochłonne są przygotowania organizacyjne, czyli przedświąteczna domowa krzątanina. Trzeba przecież gruntownie wysprzątać całe mieszkanie, przygotować wiele tradycyjnych potraw, o przygotowaniu wielkanocnych dekoracji nie wspominając. Jednocześnie pracownikom obszaru Fiat 500 dyrekcja zaplanowała pracę do Wielkiej Soboty. Tym samym zatrudnionym na „pięćsetce” grozi, że między gotowaniem i pieczeniem będą biegać z odkurzaczem, święconkę kompletować w czasie mycia okien, gardiny wieszać po ciemku, aby przed rezurekcją paść ze zmęczenia… Tylko, czy tak mają wyglądać najważniejsze święta w roku? Oczywiście nie! Dlatego tez zakładowa Solidarność wystąpiła do pracodawcy o wprowadzenie w harmonogramach czasu pracy dnia wolnego w Wielki Piątek. Tak by Wielkanoc była świętem dla wszystkich, a nie tylko wybranych.

Panna S.

 


6

17.03.2019/08:44

Podwyżka postojowa

Gdy wypłaty za luty trafiły na nasze konta okazało się, że w YAPP najlepiej – finansowo – było zostać wysłanym do domu w ramach postoju. Nie bardzo wiadomo na jakiej podstawie, ale dyrekcja za czas spędzony w oczekiwaniu na telefon lidera postanowiła płacić więcej niż za godziny pracy, a nawet lepiej niż za godziny nadliczbowe. Stawka za przestój sięgała bowiem 160 proc. płacy zasadniczej. Oczywiście wyższe wypłaty powinny cieszyć – zwłaszcza przy mizerii zarobków w naszym zakładzie – jednak pod warunkiem, że dotyczyły by wszystkich pracowników. Tymczasem wyższe wypłaty otrzymały jedynie osoby, zostające w domach, ze względu na postój na Maserati, natomiast pracownicy z „pięćsetki”, którzy cały miesiąc wydajnie i efektywnie pracowali otrzymali niższe wypłaty. Kolejny raz okazało się, że pieniądze w naszym zakładzie są tylko dla wybranych. Z jednej strony zdaniem dyrekcji nie ma ich na podwyżki płac dla załogi pracującej na wynik YAPP, natomiast bez problemu znajdują się na „postojową podwyżkę”, czy też zagraniczne delegacje. Te ostatnie w 2018 odpowiadały za niemal połowę (dokładnie 43,4 proc.) ujemnego wyniku operacyjnego zakładu. Najwyższy czas to zmienić, wprowadzając żądaną przez zakładową Solidarność podwyżkę płac.

Panna S.


3

 17.03.2019/08:38

Dzień Kobiet

W dawnych, przedinternetowych, czasach (zwanych też słusznie minionymi) Dzień Kobiet był świętem, podczas którego otrzymywało się kwiaty oraz prezenty. Nawet jeśli był to tylko przysłowiowy goździk i rajstopy. Obecnie form świętowania jest zdecydowanie więcej, a do tego jesteśmy bombardowane ich reklamami. Tylko, że nie są to już prezenty, lecz oferta handlowa. Słowem święto kobiet stało się rajem konsumentek. Nie było by w tym nic złego, gdyby nasze zarobki pozwalały na takie konsumenckie szaleństwa. Jednak niestety nie pozwalają, bowiem nasze zarobki należą do najniższych w branży motoryzacyjnej. Do tego zapowiadaną od stycznia podwyżkę płac (całe 150 zł brutto), w całości „zjadła” utrata dodatku nocnego… Co więcej o realnych podwyżkach dyrekcja cały czas nie chce słyszeć, ani tym bardziej rozmawiać. Tymczasem w innych zakładach stawki rosną. Przykłady? Proszę bardzo: w częstochowski TRW płace zasadnicze od lutego wzrosły o 300 zł miesięcznie, w bielskim Magneti Marelli od stycznia o 411 zł (co razem z premią daje już 500 zł miesięcznie), natomiast w będzińskim Johnson Electric od marca płace podstawowe rosną o 360 zł, zaś premia frekwencyjna o 110 zł. Pytanie, kiedy takie podwyżki wprowadzone zostaną w mikołowskim Yazaki?

Panna S.

 

 

 


1

06.03.2019/09:16

Pupa w drzwiach

Choć na dwie zmiany pracujemy od początku roku, to dopiero pod koniec lutego na wniosek zakładowej Solidarność postanowiono dopasować do tej organizacji pracy układ szafek w szatniach. Dzięki temu będzie w nich więcej miejsca, co sprawi, że ograniczone zostanie ryzyka uderzenia przebierającej się obok koleżanki ręką czy pupą, w zależności od zakładanej akurat części garderoby. Podobnie zniknie wreszcie problem – występujący zwłaszcza w damskiej szatni nr 12 – przebierania się w przyjściu koło drzwi, co pozwalało na podziwianie bielizny, tudzież wdzięków przebierających się pracownic, gdy tylko wspomniane drzwi były otwierane. Jak taka sytuacja miała się do kodeksowego obowiązku poszanowania godności pracownic nie wie zapewne nawet osoba, która takie układ szafek w „dwunastce” wymyśliła. Zresztą ona pewnie nie zamierzała się tam przebierać. Podobnie jak korzystać z uszkodzonych sanitariatów, na które jednak wiele z nas jest skazanych. I pewnie byłaby jeszcze długo, gdyż zdaniem przedstawicieli dyrekcji uszkodzone sanitariaty „nie są kwestią BHP”, jak stwierdzono na spotkaniu poświęconemu… BHP właśnie. Dobrze, że związkowcy z Solidarności wyprowadzili ich z błędu, zanim zrobili to inspektorzy PIP za pomocą mandatu.

Panna S.

 

 


2

26.02.2019/19:09

Ponoć ostatnie zwolnienia

Od grudnia, co miesiąc, dwadzieścia parę osób – liczba nieprzypadkowa, gdyż od 30 byłyby to zwolnienia grupowe – otrzymuje w naszym zakładzie wypowiedzenia. Pierwsze wręczane były tuż przed świętami Bożego Narodzenia, nawet na nocnej zmianie. Najbliższe – i zgodnie z zapowiedzią dyrekcji ostatnie zapytania wpłynęły do nas 14 lutego – mają zostać rozdane niebawem, zapewne w końcu miesiąca lub na początku marca. W sumie też przed świętem, jakim przecież jest Dzień Kobiet. Później przymusowych zwolnień ma już nie być (choć cały czas nie będą przedłużane wygasające umowy na czas określony). Od czerwca zakładany jest bowiem wzrost zatrudnienia, także na Maserati, a pracownicy, którzy otrzymają wypowiedzenia w marcu będą zatrudnieni – uwzględniając okres wypowiedzenia – do końca czerwca właśnie. Przy czym nawet jak zostaną zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy (a taka jest dotychczasowa praktyka), to cały czas otrzymywać będą wypłaty, zaś na koniec dostaną jeszcze ustawową odprawę. W sumie pieniądze, na jakie normalnie pracowali nawet przez pół roku. I tu pojawia się pytanie, czy gdyby wprowadzić program dobrowolnych odejść na takich warunkach, to potrzebne byłyby wypowiedzenia? Pamiętając, że co miesiąc i tak sporo osób zwalnia się samych, gdyż inni oferują lepsze płace…

Panna S.

 

 


1

21.02.2019/09:25

Nożyki (nie) do wszystkiego

Jakiś czas temu zalecono nam, by kartony otwierać nożykami do obcinania taśmy. Równocześnie stanowczo zabroniono używania wcześniej przydzielonych noży. Zapewne ktoś wymyślił, że tak będzie tanio i uniwersalnie – jeden nożyk do wszystkiego. Jednak zazwyczaj, jak coś ma być do wszystkiego, to okazuje się do niczego. I nie inaczej było tym razem. Przekonało się o tym spore grono kierowników, którzy podczas pierwszego czwartkowego spotkania BHP mieli spore problemy z otworzeniem kartonów zaleconym przez siebie sprzętem. Szczęśliwie dla pracowników problem zgłosiła zakładowa Solidarność, zwracając uwagę, że rozcinanie kartonów nożykami do taśmy, nie jest ani bezpieczne, ani efektywne. Ostatecznie postanowiono, że należy wybrać inne, odpowiednie do tego zadania, noże i wyposażyć w nie załogę. Jednocześnie cała sytuacja pokazuje, że w naszym własnym, dobrze pojętym, interesie warto zgłaszać NSZZ Solidarności problemy dotyczące bezpieczeństwa, higieny i ergonomii pracy. Jej związkowcy zawsze się nimi zajmą i podczas spotkań lub komisji BHP postarają się znaleźć optymalne rozwiązanie. Jak nie podczas bieżącego – gdyż akurat część uczestników się rozeszła – to na pewno na następnym. Oni bowiem nie odpuszczają.

Panna S.

 


11.02.2019/19:06

4

Podwyżka minus

Otrzymując na konto wypłaty za styczeń wiele z nas zastanawiało się, gdzie podziała się zapowiadana w YAPP od początku roku podwyżka płac. Brutto powinno to być 150 zł, czyli „na rękę” stówka z groszami więcej. Jednak większość pracowników naszego zakładu przy wypłacie jej nie zobaczyła. Dlaczego? Wyjaśnienie jest proste – od stycznia 2019 zlikwidowana została trzecia zmiana, a tym samym pracownicy produkcyjni stracili dodatek nocny, wynoszący w tym roku średnio 150 zł miesięcznie. Zbieżność kwot nie jest zapewne przypadkowa. Przedstawiciele europejskiego zarządu Yazaki przyznali bowiem, że zamiar likwidacji trzeciej zmiany był znany od wielu miesięcy. Zatem zgadzając się – w jej ocenie „wspaniałomyślnie” – na styczniową podwyżkę dyrekcja doskonale wiedziała, że pracownicy produkcyjni jej nie odczują. Co więcej w początkowym założeniu mieli oni wręcz tracić! Gdyby bowiem nie NSZZ Solidarność, która wywalczyła podniesienie płacy minimalnej do 2.250 zł miesięcznie (początkowo miało to być tylko 2.220 zł), to styczniowa podwyżka wynosiłaby 120 zł, od których odejmowałoby się średnio 148 zł dodatku nocnego. Produkcyjna większość załogi dostałaby zatem blisko trzy dychy mniej. Słowem podwyżka minus w całej okazałości…

Panna S.

 


18.11.2017/13:48

6

Protokół rozbieżności

Niestety nie zawarciem satysfakcjonującego porozumienia płacowego, lecz spisanie protokołu rozbieżności skończyły się mediacje w ramach sporu zbiorowego, trwającego w naszym zakładzie od połowy lipca. Cały czas bowiem płacowe propozycje pracodawcy dalekie były od minimalnych oczekiwań pracowników, zaś dodatkowo okazało się, że wyrównanie wynagrodzeń od 1 lipca 2017 zdaniem dyrekcji powinno być pomniejszone o wypłaconą w tym czasie premię targetową… Musi w tym miejscu pojawić się pytanie co dalej z podwyżką naszych płac? Spór zbiorowy cały czas trwa i prowadząca go w imieniu pracowników zakładowa Solidarność na pewno rozważa różne scenariusze dalszej walki o godne płace w YAPP. Dobrze aby jak najwięcej z nas była gotowa czynnie tę walkę poprzeć – stawką są tu bowiem pieniądze za naszą ciężka pracę. Pamiętajmy, że na początku dyrekcja proponowała średnio pół stówki (brutto) podwyżki, przy czym blisko połowa załogi nie miała dostać ani grosza. Obecnie mowa jest już o kwotach kilkukrotnie wyższych (100-250 zł miesięcznie w zależności od stażu pracy) plus większy dodatek stażowy i premia świąteczna. Ile ostatecznie wyniesie wzrost wynagrodzeń zależy od nas – jak będziemy zdeterminowani i solidarni, to wspólnie wygramy.

Panna S.

 


02.10.2017/19:45

1

Bez (świątecznego) dzielenia załogi

Pojawiające się co rusz pomyłki i błędy w materiałach przedstawianych przez dyrekcję sprawiają, że sporo czasu w czasie mediacji upływa na ich wyjaśnianiu. Na własne oczy przekonali się o tym pracownicy naszego zakładu, dowiadując się z komunikatu dyrekcji, że zamierza ona podnieść bożonarodzeniową nagrodę świąteczną (zwaną z angielska bonusem) do 800 zł netto („na rękę”). Tyle tylko, że nagroda w takiej właśnie wysokości jest wypłacana od pięciu lat, czyli 2012! Tymczasem podczas ostatniego spotkania mediacyjnego uzgodniono, że nagroda świąteczna wzrośnie – do ustalenia pozostaje o ile, dyrekcja proponuje 100 zł – oraz cały czas będzie wypłacana na dotychczasowych zasadach, czyli w równej wysokości dla każdego pracownika. Przy mediacyjnym stole dyrekcja wycofała się z pomysłów świątecznego dzielenia załogi. Szkoda tylko, że nie zrobiła tego w swoim komunikacie. Cały czas nie została również ustalona kwota podwyżki miesięcznych stawek zasadniczych i progów tej podwyżki, jak też wysokość wzrostu premii produkcyjnej. Wiadomo jedynie, że zarówno stawki, jak też premia produkcyjna – wypłacana na dotychczasowych zasadach – wzrosną, a pod znakiem zapytania zostaję jeszcze mocno dzieląca pracowników premia targetowa.

Panna S.

 


3

Realnie dwie dychy

Przygotowywane przez tydzień płacowe propozycje dyrekcji okazały się tylko nieznaczną modyfikacją wcześniejszych projektów. W efekcie rokowania płacowe w ostatni piątek lipca zakończyły się podpisaniem protokołu rozbieżności oraz ustaleniem, że dalsze rozmowy prowadzone będą już z udziałem mediatora wskazanego przez ministra. Pracodawca zaproponował podwyżkę stawek o 120 zł dla pracowników mających co najmniej roczny staż pracy w YAPP. Poza tym osoby z ponad dwuletnim stażem pracy miały otrzymać po 30 zł dodatku stażowego, zaś pracownicy ze stażem dłuższym niż 10 lat – mieć zwiększone o 30 zł obecne „stażowe”. Tymczasem podstawowym celem zakładowej Solidarność, która podtrzymała zgłoszone żądania płacowe, jest realny wzrost wynagrodzeń zasadniczych powyżej poziomu płacy minimalnej (od 1 stycznia 2018 wzrośnie ona do 2.100 zł). Dyrekcyjna propozycja oznacza zaś realną podwyżkę na poziomie 20 zł brutto miesięcznie dla wszystkich mających do dwóch lat stażu pracy (czyli połowy załogi), jak też pracowników mających cały czas stawki na poziomie ustawowego minimum… Przy tak różnych stanowiskach stron jedynym wyjściem było podpisanie protokołu rozbieżności i przejście do mediacji. Ruszą one po przerwie urlopowej.

Panna S.

 


6

Mamy spór zbiorowy

W sytuacji, gdy wszystkie propozycje przedstawiane przez dyrekcję podczas rozmów płacowych okazywały się nie do zaakceptowania przez reprezentującą pracowników naszego zakładu NSZZ Solidarność YAPP – gdyż z podwyżek miały być wykluczone osoby ze stażem pracy do 2 lat, czyli dwie piątek załogi, zaś proponowana ich wysokość była zdecydowanie zbyt niska w stosunku do słusznych oczekiwań pracowników – zakładowa Solidarność nie miała innego wyjścia, jak podtrzymać żądania płacowe w trybie sporu zbiorowego. Zatem teraz zamiast rozmów płacowych odbywać się będą rokowania, które albo doprowadzą do rozwiązania sporu w drodze porozumienia, albo podpisania protokołu rozbieżności. Protokół ten otwiera zaś drogę do drugiego etapu sporu zbiorowego, czyli mediacji. Wówczas negocjacje prowadzone są z udziałem bezstronnego mediatora. Równocześnie w razie nieuwzględnienia przez dyrekcję zgłoszonych żądań (m.in. równej dla wszystkich podwyżki stawek) zostaną podjęte działania protestacyjne w formie oflagowania zakładu, pikiet, aż do strajku włącznie. Celem zakładowej Solidarności jest bowiem zapewnienie załodze YAPP godnych wynagrodzeń, a nie oglądanie prezentacji przypominających mieszanie nieposłodzonej herbaty.

Panna S.

 


5Negocjacje płacowe bez negocjacji

 W dniu 04.07.2017r odbyło się kolejne spotkanie negocjacyjne odnośnie postulatów złożonych przez Zakładową Solidarność w grudniu 2016 r. Na spotkanie przedstawiciele organizacji związkowej NSZZ Solidarność przybyli ze wsparciem prawnika z naszego Regionu Śląsko - Dąbrowskiego NSZZ Solidarność. Niestety pracodawca był zaskoczony tą sytuacją i jak określił czuje dyskomfort nie mając ze swojej strony również wsparcia biura prawnego. Dlatego poprosił nas o przełożenie spotkania na inny termin, ale jeszcze w tym tygodniu dokonując tym samym zmiany swoich planów ( planowany wyjazd 5 lipca do zakładu w Bułgarii jako wsparcie). Zmiana planów Dyrektora Zakładu była dla nas dużym zaskoczeniem.
Nie rozumiejąc tej całej sytuacji niechętnie wyraziliśmy zgodę i poprosiliśmy, aby strona pracodawcy przynajmniej przedstawiła nam w dniu dzisiejszym propozycje pracodawcy w kontekście złożonych naszych postulatów płacowych. Niestety strona pracodawcy odmówiła i poinformowała, że zrobi to na kolejnym spotkaniu, które odbędzie się w najbliższy piątek o godz.1400.
Dodając, to był kolejny raz jak zaskoczyło nas reakcja dyrekcji. Pierwszy raz gdy nasza strona związkowa otrzymała negatywną odpowiedź na pismo w którym zwróciła się o przekazanie dokumentów sprawozdania finansowego za ostatni rok i za pierwszy kwartał bieżącego roku. Skąd taka reakcja? Możemy się tylko domyślać, ponieważ na codziennych spotkaniach podsumowujących wyniki poprzedniego dnia produkcji słyszymy, że tak dobrych wyników nie było jeszcze w całej historii naszego zakładu pracy - czasy Cablelettra i Yazaki.
A teraz sprostowanie informacji , które do nas docierają, że niby Solidarność w Yazaki walczy o podwyżki tylko dla nowych pracowników. Nasz główny postulat dotyczy podwyżki wynagrodzenia zasadniczego z dniem 1 lipiec 2017 o kwotę 500 zł brutto dla każdego zatrudnionego. Więc nie ważny jest tu staż pracy. Musimy mieć wszyscy świadomość , iż pracowników z stażem poniżej 2 lat jest prawie 1000. Jest to połowa pracowników na produkcji. Jeśli nie zatrzymamy pracowników ( nie tylko nowych ale i tych z dłuższym stażem) to będzie to miało przykre konsekwencje dla wszystkich pozostałych tu zatrudnionych, bo odejdą a pracodawca nie pozyska na ich miejsce nowych ( bezrobocie w powiecie mikołowski jest na poziomie 3,8 % więc można powiedzieć, że bezrobocie nie istnieje a tylko w tym roku zatrudnionych obcokrajowców w powiecie mikołowski sięga już liczby blisko 1800 z czego to większość osoby z Ukrainy). Doskonale wszyscy obserwujemy iż nawet pracownicy z Ukrainy , gdy tylko znajdą lepszą pracę to w Yazaki już się nie pojawiają.
Dlatego apelujemy, aby pracownicy nie dali się podzielić i nie ulegali manipulacjom osób, które nie są przychylne zakładowej Solidarności.

Panna S.

 


4

Bilety z rabatem

Letnie wakacje, to doskonały czas na rodzinną zabawę w wesołym miasteczku, zwanym też parkiem rozrywki. Teraz dzięki biletom ze związkowym rabatem można na takim wyjściu nieco zaoszczędzić, jednocześnie cały czas dowolnie wybierając terminu zabawy. Przykładowo do korzystania ze wszystkich – a jest ich ponad 40, w tym trzy kolejki górskie – atrakcji Legendii, czyli Śląskiego Wesołego Miasteczka przez cały lunaparkowy sezon (trwający do 29 października) uprawniają bilety, które można kupować w siedzibie zakładowej Solidarności YAPP. Wejściówki dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat kosztują 35 zł, dla starszych oraz dorosłych – 50 zł. Młodsi wchodzą za darmo. Należy jednak pamiętać, że bilety sprzedawane będą tylko do piątku 28 lipca 2017, zatem sierpniowe czy też wrześniowe wypady do Legendii warto wcześniej zaplanować.
Także w siedzibie zakładowej Solidarności można zamawiać bilety ze związkowym rabatem do parku rozrywki Energylandia w Zatorze. Wejściówki dla dorosłych kosztują 89 zł, natomiast dla dzieci w wieku od 3 do 18 lat – 44 zł bez względu na wzrost pociechy. Normalnie dzieci mierzące ponad 140 cm płacą 109 zł, czyli w przypadku wyrośniętego nastolatka oszczędzamy blisko 60 proc. Zaznaczamy , że oba parki rozrywki wprowadzają podwyżkę cen wejściówek z dniem 1 lipca br., natomiast ceny biletów w biurze Solidarności zostają bez zmian. Słowem związkowcy Solidarności mają taniej!
Panna S. 

 

 


3

Niby podwyżka

Pierwsza strona dyrekcyjnej prezentacji przedstawionej podczas ostatnich rozmów płacowych nosiła tytułu „propozycja podwyżek płac”. Jednak z pozostałych wynikało, że nie chodzi o żadną podwyżkę, lecz modyfikację stawek zasadniczych (sześć z nich miało zostać zlikwidowanych, jedna – 2.120 zł – dodana) połączoną z przeszeregowaniem (nazwanym „rewizją stawek”) około połowy pracowników. Przy czym większość miała otrzymać po 50-100 zł więcej, nieliczni nieco więcej, zaś wyjątkowi szczęśliwcy ponad dwie stówki. W sumie wyższe stawki dyrekcja przewidziała dla 1.029 spośród 1.918 pracowników produkcyjnych. Pozostałych 889 miało otrzymać okrągłe zero złotych! Przy czym bez podwyżek mieli pozostać wszyscy, którzy przepracowali w naszym zakładzie mniej niż dwa lata oraz… spora część pracowników z najdłuższym stażem. Oczywiście zakładowa Solidarność zdecydowanie zaprotestowała przeciwko takiemu dzieleniu załogi, podtrzymując zgłoszone żądania płacowe. Podstawowe to równa podwyżka stawek o 500 zł miesięcznie dla każdego oraz wprowadzenie zasady, że wynagrodzenia po dwóch latach pracy w YAPP nie powinny być niższe niż 120 proc. płacy minimalnej. Zdaniem dyrekcji wystarczy 2.120 zł, czyli całe 106 proc. minimalnej.

Panna S.

 


1

Stracić twarz za podpis

Pracownicy naszego zakładu ostatnio dostali druki na których własnym podpisem (oraz kilkoma krzyżykami) mieli wyrazić zgodę na wykorzystanie przez pracodawcę ich wizerunku, czyli mówiąc prosto zdjęć oraz danych osobowych. Niby w celach „informacyjnych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych”. Jednak w praktyce miało to polegać na ogłaszaniu „na monitorach i tablicach” kiedy oraz które urodziny obchodzą lub też, że właśnie mija ich kolejna rocznica ich ślubu. Dodatkowo zaś fotki pracowników – w tym wykonane na zlecenie pracodawcy na terenie zakładu – miały być dostępne na stronie internetowej YAPP oraz jej profilach na portalach społecznościowych. Słowem każdy miałaby się poczuć prawie jak celebryta. Jednak tylko jako obiekt plotek, memów i złośliwych komentarzy (typu „jak fatalnie wygląda, aż miło popatrzeć”) w Internecie, w którym wszak nic nie ginie oraz plotce… Słowem to propozycja jedynie dla osób mających nieodparte „parcie na szkło”. Jednak nawet one powinny pamiętać, że twarz i życie prywatne mają tylko jedno i nie warto jej tracić za chwile wątpliwej „sławy”. Zwłaszcza, że zgody na wykorzystywanie swojego wizerunku i danych osobowych nie trzeba udzielać, zaś samego druku ani wypełniać, ani podpisywać.

Panna S.

 


6

Podwyżki (nie) dla wybranych

Tuż przed Wielkanocą dyrekcja YAPP przedstawiła swoją propozycję tegorocznej podwyżki wynagrodzeń, która jej zdaniem miała by objąć… połowę załogi. Projekt pracodawcy przewiduje bowiem wzrost stawek zasadniczych o 100 zł miesięcznie brutto, ale tylko dla pracowników ze stażem pracy w naszym zakładzie powyżej dwóch lat. Reszta – czyli obecnie około połowy zatrudnionych – w wątpliwy sposób cieszyć się miała podwyżką w wysokości równej całe zero złotych. Średnio dawałoby to zatem jakieś pół stówki na osobę. Minus podatek, gdyż mowa była o kwotach brutto. Co więcej nie dało się ustalić, ile dokładnie osób miałoby podwyżki nie otrzymać, gdyż dyrekcja „zapomniała” przygotować wykaz stażu pracy osób zatrudnionych w naszym zakładzie… Zakładowa Solidarność stanowczo zaprotestowała zarówno przeciwko wszelkim próbom finansowego dzielenia załogi – także przy ustalaniu dodatków za pracę w soboty – jak też zbyt niskiej kwocie proponowanej podwyżki. Dlatego też podtrzymane zostały podstawowe żądania płacowe, w tym zwłaszcza wprowadzenia zbiorowej podwyżki stawek zasadniczych o 500 zł miesięcznie. Równej dla wszystkich pracowników i poziomów płacowych. Podwyżki mają być bowiem dla całej załogi, a nie dla wybranych.

Panna S.


4

Będzie wyższy socjal?

Prawie o sto złotych – z 1.093,93 do 1.185,67 zł – powinien wzrosnąć w przyszłym roku podstawowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, tak zadecydowali senatorowie wprowadzając swoje poprawki do tzw. ustaw okołobudżetowych. Jeżeli nie odrzuci ich Sejm (wymaganą bezwzględną większością głosów), to będzie to pierwsza podwyżka odpisu na fundusz od pięciu lat. Wprawdzie przepisy ustawowe przewidywały coroczną waloryzację odpisu, ale od 2012 rząd Donalda T. uznał za stosowne jego zamrożenie, co usankcjonowano właśnie w ustawach okołobudżetowych. Powodem była rzekomo „konieczności zapewnienia stabilności finansów publicznych w obliczu kryzysu światowego lub spowolnienia gospodarczego, a także trudnej sytuacji mikro lub makroekonomicznej”. Zatem z kryzysem postanowiono walczyć pieniędzmi zabranymi ze świadczeń i zapomóg dla pracowników w ciężkiej sytuacji materialnej i rodzinnej! Jednym słowem rząd Donalda T., w odróżnieniu od Janosika, zabierał biednym, by dać sobie (i czasem bogatym). Nic zatem dziwnego, że przeciwko temu protestowała NSZZ Solidarność, domagając się waloryzacji odpisu na fundusz socjalny, oznaczającej dla pracowników szansę m.in. wyższe wczasy pod gruszą oraz zapomogi losowe.

Panna S.

 


2

Nowy lekarz

Wymogi proceduralne sprawiły, że ponad rok trwało sfinalizowanie – po wniosku załogi reprezentowanej przez zakładową Solidarność – zmiany lekarza zakładowego w naszej firmie. Jednak w końcu od początku października 2016 wszystkie badania wstępne, okresowe, kontrolne, kwalifikacyjne czy też inne zlecane przez pracodawcę wykonują w YAPP lekarze z Proelmedu, którzy trzy razy w tygodniu – w każdy poniedziałek, środę i piątek – przyjmują w dawnym gabinecie dyrektorskim na drugim piętrze budynku przy ul. Kolejowej. Oczywiście wszystkie badania wymagane przez prawo pracy i zlecane przez pracodawcę są dla pracowników bezpłatne. Przy czym badania okresowe i kontrolne w miarę możliwości powinny być przeprowadzane w godzinach pracy i wówczas pracownik zachowuje za ich czas prawo do wynagrodzenia. Nie oznacza to jednak, że idąc do lekarza „po godzinach” można liczyć na dodatkowe pieniądze za nadgodzin. Natomiast na zlecone badania pójść trzeba, gdyż prawo nakłada na pracownika obowiązek poddawania się wstępnym, okresowym, kontrolnym i innym zaleconym badaniom lekarskim. Zresztą bez ważnych badań nie można zostać dopuszczony do pracy, a wówczas nie ma co myśleć nie tylko o nadgodzinach, ale nawet otrzymaniu normalnego wynagrodzenia.

Panna S.

 


5

Powrót emerytury po 60

Zgodnie z zapowiedzią przewodniczącej sejmowej Komisji polityki społecznej i rodziny jeszcze w listopadzie ma zostać przegłosowany prezydencki projekt ustawy dotyczącej powrotu do wieku emerytalnego sprzed tzw. reformy 67, czyli wynoszącego dla kobiet 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat. Aktualnie prezydencki projekt znajduje się w podkomisji nadzwyczajnej powołanej do pracy nad tym dokumentem. Przywrócenie dawnego wieku emerytalnego wydłużonego (przypomnijmy do 67 lat, czyli dla kobiet o lat siedem) przez rząd Donalda T. wbrew milionowym protestom społecznym – w których aktywny udział brały również pracownicy naszego zakładu – w oczywisty sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym i stanowi realizacje umowy programowej podpisanej przed ostatnimi wyborami prezydenckimi przez Andrzeja Dudę i NSZZ Solidarność. Jednak związek podnosi także kwestię wprowadzenia kryterium stażowego, uprawniającego do wcześniejszego przejścia na emeryturę. Byłby on liczony według okresów opłacania składek na ubezpieczenia społeczne niezależnie od formy zatrudnienia i wynosiłby dla kobiet 35 lat, a dla mężczyzn 40 lat. Czy znajdzie się w ostatecznej wersji ustawy? Czas pokaże, a wszystko zależy teraz od posłów i senatorów.

Panna S.

 


6

Nadchodzą e-zwolnienia

Wydłużenie o rok – do końca 2018 – przejściowego okresu pozwalającego lekarzom na wystawianie zwolnień chorobowych na tradycyjnych papierowych drukach (zwanych potocznie „L4”) przewiduje projekt ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej. Już od 1 stycznia 2016 zwolnienia lekarskie mogą – ale jeszcze nie muszą – być wystawiane w formie elektronicznej, czyli e-zwolnienia. Docelowo ma to być jedyny tryb uzyskania „chorobowego”. Elektroniczna forma pozwala bowiem na znacznie lepszą kontrolę zarówno samych zwolnień, jak i korzystających z nich pracowników. Już w momencie wystawienia e-zwolnienie jest automatycznie przekazywane do ZUS, a za jego pośrednictwem – także automatycznie – do pracodawcy. Tym samym dyrekcja, która papierowe L4 otrzymywała do siedmiu dni od jego wystawienia teraz informacje o zwolnieniach będzie miała natychmiast. A to z jednej strony pozwoli na kontrolę krótkich zwolnień, zaś z drugiej chowanie L4 do szuflady i pojawienia się w zakładzie chorego, który nie chce stracić premii. Tymczasem trzeba pamiętać, że zgodnie z prawem – co potwierdzają wyroku Sądu Najwyższego – ukrycie zwolnienia chorobowego i zgłoszenie się do pracy, to nie powód do nagrody, lecz dyscyplinarnego zwolnienia…

Panna S.

 


3

Nowa premia

Od poniedziałku (10 października 2016) obowiązuje w naszym zakładzie nowe premia. Warunkiem jej naliczenia jest przekroczenie w danym tygodniu zaplanowanego celu (nazywanego z angielska targetem) produkcyjnego, którym dla większości będzie liczba spakowanych wiązek. Wysokość premii zależeć będzie od wielkości produkcji, czyli za każdą wiązkę powyżej celu będą ekstra pieniądze. Wypłacane na koniec miesiąca razem z bieżącą wypłatą. Cały system komplikuje jednak fakt, że cele (targety) produkcyjne będą co tydzień aktualizowane, zaś ustalane oddzielnie dla każdej zmiany i linii. Chodzi o to, by uwzględniać obsadę produkcyjną w poszczególnych zespołach, kwalifikacje oraz doświadczenie pracowników, słowem czynniki niezależne od załogi, a wpływające bezpośrednio na produktywność i wydajność. Z tego samego powodu, przy ustalaniu poziomu zrealizowania celu produkcyjnego uwzględniane będą wszelkie przestoje. Ich rejestr maja prowadzić liderzy, ale we własnym dobrze pojętym interesie warto wszelkie przerwy związane z brakiem przewodów, komponentów czy też organizacją pracy zgłaszać zakładowej Solidarności. Będą z nią bowiem uzgadniane cele i plany na kolejne tygodnie, co pozwoli związkowcom dobrze zadbać o interesy załogi.

Panna S.

 


2

Zarobić, nie stracić

Ekstra dodatki za pracę w sobotnich nadgodzinach sprawiają, że ostatnio można w naszym zakładzie znacznie podnieść swoją wypłatę. Za każdą taką dniówkę – nie licząc „setek”, czyli podwójnej stawki – otrzymuje się teraz 400 zł, czyli dwa razy więcej niż we wrześniu. Okazuje się jednak, że decydując się na dodatkową pracę część osób musi przeliczać, czy na tym nie straci. I paradoksalnie chodzi tu o pracownice, które na nadmiar gotówki nie narzekają, czyli samotne matki, które zamiast alimentów otrzymują zaliczki z Funduszu Alimentacyjnego. Bowiem by otrzymać taką zaliczkę z funduszu trzeba zmieścić się w tzw. kryterium dochodowym, wynoszącym obecnie całe 725 zł miesięcznie na członka rodziny. Jak zarobi się choć złotówkę więcej, to z zaliczką (maksymalnie 500 zł, ale nie więcej niż zasądzone alimenty) trzeba się pożegnać i to na dwanaście miesięcy, gdyż tyle wynosi tzw. okres świadczeniowy. Zatem zarabiając przez miesiąc lub dwa lepiej samotna matka może następnie przez rok mieć do dyspozycji mniej pieniędzy! Oczywiście, gdyby było wiadomo, że więcej pracy będzie przez parę miesięcy z rzędu, to lepiej byłoby dostać wyższe wypłaty, niż zaliczki, jednak o programie sobotnich dodatków załoga dowiaduje się z miesiąca na miesiąc.

Panna S.


5

Coraz droższa sobota

Jako, że problemy z realizacją planów produkcyjnych w naszym zakładzie nie maleją, cały czas konieczna jest dodatkowa praca w soboty. Dyrekcja już ogłosiła następny maraton roboczych sobót w październiku. Produkcja przewidywana jest we wszystkie pięć i to najlepiej na każdej zmianie. Pracowników do dodatkowego wysiłku miał zmotywować i zachęcić wyższy dodatek za pracę w szóstym dniu tygodnia. Początkowo miało to być po 200 zł za każdą przepracowaną sobotnią dniówkę plus 400 zł (dwa razy więcej niż w sierpniu-wrześniu) za ich komplet. Najwyraźniej jednak te kwoty nie pozwalały na zapewnienie należytej obsady produkcyjnej, gdyż szybko sobotni dodatek wzrósł do 400 zł za dniówkę! A dochodzi do niego wszak jeszcze podwójna stawka za każdą nadgodzinę. Słowem doszło do sytuacji, gdy pracownicy już nie tylko na najniższych, ale też średnich, stawkach mogą zarobić w soboty więcej niż pracując przez pierwsze pięć dni tygodnia! Mimo to tłumów chętnych do pracy w sobotę nie było. Okazało się bowiem, że – na co wiele razy zwracała uwagę zakładowa Solidarność – zwiększenie tempa produkcji nie może sprowadzać się jedynie do ciągłego zwiększania obciążenia praca jednych i tych samych osób. Najwyższy zatem czas poprawić organizacje pracy…

Panna S.

 


6

Była zabawa!

Doskonałej zabawy dla całej rodziny, dobrej muzyki, solidnego cateringu, licznych konkursów oraz niespodzianek zarówno dla dużych i małych, a nawet bezdeszczowej aury (i to wbrew prognozom meteorologów) nie zabrakło w niedzielę 18 września podczas urodzinowego pikniku z okazji 10-lecia naszej zakładowej Solidarności. Przez osiem godzin najmłodsi uczestnicy pikniku byli rozdarci między przyjmowaniem kalorii w postaci darmowej waty cukrowej i popcornu oraz ich traceniem w czasie szalonej zabawy na dmuchanych zamkach, zjeżdżalniach i eurobangee. Starsi – o ile nie biesiadowali przy stołach zastawionych sporymi porcjami specjałów z grilla – ruszali w tany pod sceną, na której występowali m.in. Conrado Yanez, Izabela Fojcik oraz Marcin „Bu” Przywieczerski, na co dzień pracownik mikołowskiego YAPP i członek naszej zakładowej Solidarności od lat dziesięciu, czyli od początku jej istnienia. Zatem brał on też udział (acz bez sukcesów) w losowaniu nagród wśród związkowców. To dlatego ci do których uśmiechnęła się fortuna (i byli obecni na pikniku) wracali do domu z ekspresem do kawy, sokowirówką lub bonem zakupowym do sieci sklepów sportowych. Bowiem będąc związkowcem Solidarności można wygrać zawsze, także przy dobrej zabawie.

Panna S.

 


4

Plus dwieście

Ciągłe problemy z realizacją planów produkcyjnych sprawiły, by zachęcić załogę do jeszcze większego wysiłku dyrekcja YAPP postanowiła podnieść dodatek za pracę w sobotnich nadgodzinach. Tym samym przez cztery najbliższe soboty – do 1 października włącznie – wynosić on będzie 200 zł za każdą przepracowaną dniówkę, czyli dwa razy więcej niż dotychczas. Jednocześnie tyle samo – czyli 200 zł – wynosić będzie również ekstra premia dla osób, które przepracują pięć sobót z rzędu. Oczywiście oprócz ekstra dodatków za pracę w soboty każdy otrzyma także wynagrodzenie, jak za nadgodziny, liczone ze 100 proc. kodeksowym dodatkiem („setkami’). Słowem można nieźle ekstra zarobić, oczywiście pod warunkiem, że pracować się będzie nie tylko w soboty, ale też przez cały wcześniejszy i późniejszy tydzień – tylko wówczas przysługują bowiem ponadkodeksowe dodatki po 200 zł. Jednak cały czas trzeba pamiętać i podkreślać, że realizacja wyższych planów produkcyjnych nie może opierać się tylko na zachęcaniu żywą gotówką do pracy w kolejne soboty i „dwunastki”. Równie ważna jest – na co od dłuższego czasu zwraca uwagę zakładowa Solidarność – odpowiednia organizacja pracy, tak aby ten zwiększony wysiłek załogi można było przekuć we wspólny sukces.

Panna S.

 


3

Mądrze spożytkować wysiłek

Mimo ogromnego zaangażowania pracowników naszego zakładu, od dłuższego czasu coraz bardziej obciążanych pracą – wystarczy wspomnieć coraz liczniejsze „dwunastki”, praktycznie ciągłą pracę w soboty, czy przesuwane urlopy – wydajność i tempo produkcji cały czas nie osiągnęły oczekiwanego poziomu. Okazuje się bowiem, że samo zwiększanie ilości zadań do wykonania nie jest już prostym sposobem na wyższe wymagania produkcyjne – chociażby ze względu na ograniczona liczbę miejsca oraz maszyn – natomiast zaangażowanie i wysiłek pracowników wymaga odpowiedniego wsparcia. Tak w organizacji pracy, jak też technologii. Po prostu wyczerpały się już u nas proste rezerwy (sprowadzające się niestety, niczym na szlacheckim folwarku, do zwiększania obowiązków) i najwyższy czas zadbać o optymalną organizację pracy, pozwalającą jak najlepiej spożytkować wysiłek załogi. Również ten dodatkowy, w nadgodzinach. Dlatego zakładowa Solidarność zwróciła się do zarządu o niezwłoczne wypracowanie w drodze dialogu społecznego jasnych, zrozumiałych i kompletnych standardów oraz procedur produkcyjnych. Zwłaszcza, że wytrzymałość ludzka ma swoje granice, a tym samym nadgodzin i „dwunastek” nie można zlecać w nieskończoność.

Panna S.

 


2

Dobrze dorobić w soboty

Jak wiadomo z pieniędzmi nigdy nie jest tak dobrze, jak źle bez nich. Dlatego niewątpliwie dobrą wiadomością jest, że po obowiązujących od 1 lipca, wywalczonych przez zakładową Solidarność, podwyżkach płac zasadniczych będzie można jeszcze więcej dorobić w robocze soboty. Od ostatniego weekendu sierpnia do końca września zaplanowano ich bowiem pięć, zaś za każdą – oprócz „setek” za nadgodziny (czyli podwójnej stawki) – wypłacane będzie dodatkowo po 100 zł za dniówkę. Natomiast wszyscy, którzy przepracują wszystkie pięć sobót otrzymają jeszcze ekstra 200 zł premii. Łącznie da to dodatkowe 700 zł. Oczywiście nie licząc kodeksowego wynagrodzenia za nadgodziny, czyli w przypadku pięciu sobót – co najmniej dziesięć „czarnych” dniówek, co odpowiada mniej więcej połowie miesięcznej płacy zasadniczej. Dla osób na najniższej stawce da to łącznie blisko 1,6 tys. zł oraz odpowiednio więcej dla mających wyższe „podstawy”. Jednym słowem każdy – gdyż oferta pracy w robocze soboty jest skierowana do pracowników produkcyjnych na wszystkich obszarach, a nie tylko Maserati – może dorobić, zwiększając swoją wypłatę i tym samym zasilając domowy budżet w okresie nieuniknionych zwiększonych wydatków na początku roku szkolnego.

Panna S.

 


5 Chorzy (nie) do wypytywania

 

Coraz częściej chorych pracowników naszego zakładu nachodzą w domach – i co gorsza starają się wypytywać – kontrolerzy działający na zlecenie dyrekcji. Warto zatem pamiętać, że są oni uprawnieni do sprawdzania, czy pracownik wykorzystuje zwolnienie lekarskie zgodnie z jego przeznaczeniem, którym jest powrót do zdrowia. W największym skrócie chodzi zatem o to, by osoba „na chorobowym” nie wykonywała innej pracy oraz nie narażała swojego zdrowia na szwank poprzez np. start w maratonie. Wynajęty przez pracodawcę kontroler nie może natomiast w żadnym wypadku zbierać informacji o zdrowiu pracownika (zatem także pytać co mu dolega, czy jaką ma przepisaną kurację), ani też wypytywać się o jego pracę czy też relacje z kolegami i przełożonymi. Zadając choć jedno z takich pytań kontroler łamie ustawę o ochronie danych osobowych, za co mu grozi nawet do trzech lat więzienia. Jednocześnie tegoż kontrolera nie trzeba wpuszczać do mieszkania, wystarczy go przyjąć w szlafroku w drzwiach. Warto też pamiętać, że chory pracownik nie musi murem leżeć, ani siedzieć, w domu. Może bowiem wykonywać tzw. codzienne czynności, jak wyjście do apteki czy zakupy spożywcze (gdyż jeść coś trzeba), a jeżeli np. cierpi na depresję, to nawet do kina.

 

Panna S.

 


6
Wolne niedziele


Trwa zbieranie podpisów pod projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę, przygotowanej przez komitet obywatelski, który powstał z inicjatywy Sekretariatu Banków, Handlu i Usług NSZZ Solidarność. Aby projektem zajęli się posłowie do końca sierpnia trzeba tych podpisów zebrać – i dostarczyć do marszałka Sejmu – co najmniej 100 tysięcy. Jest to warunek prowadzenia prac legislacyjnych nad obywatelskim projektem, podczas których nadawany jest ostateczny kształt ustawy. Warto podkreślić, że projekt nie przewiduje całkowitego zakazu handlu w niedziele dopuszczając go m.in. na stacjach benzynowych, kioskach z prasą, sklepach na dworcach autobusowych, kolejowych i portach lotniczych. Handlować mogły również małe, osiedlowe sklepy pod warunkiem, że za ladą stanie ich właściciel. To właśnie drobni sklepikarze mają obok półtora miliona pracowników handlu oraz kilkaset tysięcy zleceniodawców najbardziej skorzystaliby dzięki nowym przepisom. Jednocześnie z myślą o kupujących obywatelski projekt zakłada wprowadzenie rocznie siedmiu tzw. niedziel handlowych. Sklepy miałyby być czynne m.in. w niedziele poprzedzające Boże Narodzenie oraz Wielkanoc oraz w okresach, w których organizowane są sezonowe wyprzedaże.


Panna S.

 


4

Jest podwyżka

Po blisko dwunastogodzinnych negocjacjach w czwartek 28 lipca zakładowa Solidarność podpisała porozumienie płacowe, dzięki któremu już najbliższa wypłata w YAPP będzie wyższa. Od 1 lipca 2016 stawki zasadnicze pracowników mających przepracowane co najmniej 12 miesięcy zostały bowiem zwiększone o 150 zł miesięcznie, zaś pozostali taką podwyżkę otrzymają od stycznia wraz ze wzrostem płacy minimalnej. Natomiast wszystkich bez wyjątku obejmuje – obowiązująca też od 1 lipca 2016 – podwyżka premii frekwencyjnej do 220 zł miesięcznie (czyli o ponad jedną piątą). Tym samym wynagrodzenia osób bez nieobecności w pracy wzrosną łącznie o 190 zł miesięcznie, czyli średnio o ponad 7,9 proc. Jednocześnie od 1 stycznia 2017 wprowadzony został dodatek stażowy, na początek w wysokości 70 zł miesięcznie dla pracowników z co najmniej 10-letnim stażem w YAPP, a także rozpocznie się przeszeregowywanie (wyrównywanie) stawek zasadniczych, które co kwartał obejmować będzie setkę pracowników bezpośredniej produkcji. Co ważne już we wrześniu – czyli praktycznie tuż po przerwie urlopowej – dyrekcja rozpocznie z Solidarnością kolejne negocjacje płacowe, dotyczące m.in. podwyżek wynagrodzeń, które obowiązywać będą od lipca przyszłego roku.

Panna S.

 


3

Urodzinowy piknik

Rodzinny piknik związkowy z okazji 10-lecia Solidarności YAPP odbędzie się w niedzielę 18 września 2016 na boisku Fortuny Wyry. Ośmiogodzinny (od 13 do 21) blok estradowy poprowadzą Jakub Kurzela (DJ.Cube) i Dawid Nowak, zaś na scenie wystąpią: Izabela Fojcik, Agnes Band, Bu, Conrado Yanez oraz Mirosław Naturalny. Dodatkowo planowany jest szereg konkursów i atrakcji, zwłaszcza dla dzieci, które na urodzinowy piknik wchodzą za darmo. Natomiast sami związkowcy Solidarności oraz dorośli członkowie ich najbliższej rodziny za wstęp płacą 20 zł, ale w zamian otrzymują kupon pozwalający zjeść krupnioka, kiełbasę z grilla, grochówkę, chleb ze smalcem i ogórkiem, smażone ziemniaczki zaś całość popić zimnym piwem (lub innym napojem) oraz gorącą kawą lub herbatą, do wyboru. Wszyscy będą mieli również zapewniony transport na trasie Mikołów – Wyry – Mikołów. Słowem zapowiada się doskonała zabawa, podczas której będzie można sprawdzić też swoje szczęście – wśród wszystkich związkowców Solidarności YAPP rozlosowana zostanie nagroda niespodzianka, którą trzeba osobiście odebrać podczas pikniku. Dlatego też nie warto zwlekać zapisami na urodziny zakładowej Solidarności, które przyjmowane są (wraz z wpłatą) do wtorku 30 sierpnia.

Panna S.

 


2Ile podwyżki?


Sporym zaskoczeniem dla naszej strony związkowej NSZZ Sollidarność podczas ostatniej (środa 29 czerwca) tury rozmów płacowych było stwierdzenie przedstawicielek Sierpnia’80, iż załoga naszego zakładu w pełni akceptuje podwyżkę stawek o 150 zł – czyli tyle, ile wzrośnie płaca minimalna – gdy tylko będzie ona jednorazowa. W takim też wypadku są one gotowe rozmowy nad resztą swoich postulatów przenieść na październik. Czyli biorąc pod uwagę realia budżetowe odłożyć je na rok. Dyrekcja już wcześniej proponowała 150 zł podwyżki podzielonej na dwie transze (100 zł od lipca plus 50 zł od stycznia), natomiast Solidarność podtrzymała swoje żądania płacowe, główny nacisk kładąc na wzrost stawek zasadniczych (280 zł w jednej transzy lub 330 zł w dwóch), wprowadzenie dodatku stażowego oraz premii rocznej dla osób mających 100 proc. frekwencję. I po środowych rozmowach wiadomo już, że taka premia się pojawi – dyrekcja zapowiedziała, że jest gotowa wypłacić po 500 zł ekstra każdemu pracownikowi, który przez rok nie będzie na chorobowym. Już tylko dzięki tej wywalczonej przez Solidarność premii podwyżka, w skali roku, będzie o blisko jedną trzecią wyższa niż chce druga organizacja związkowa. My bowiem rzeczywiście słuchamy ludzi i skutecznie bronimy ich interesów.
Panna S.

 


5

Dłuższe przerwy i zimna woda

Podczas letnich upałów – których początek mieliśmy już pod koniec maja – gdy temperatura na stanowiskach pracy przekroczy 28°C na wniosek zakładowej Solidarności dłuższe będą w naszym zakładzie płatne przerwy w pracy. Te normalnie pięciominutowe wydłużone zostaną do 8 minut, zaś na stanowiskach gdzie nie ma takich pięciominutówek (np. stołach stacjonarnych) zostaną one wprowadzone. Dłuższe przerwy pozwolą w czasie upałów na złapanie chwili oddechu oraz napicia się chłodnej wody, którą zapewnia pracownikom firma, gdy temperatura w hali przekroczy wspominane 28°C. Nie ma przy tym znacznie, czy na stanowisku pracy całą dniówkę utrzymuje się wysoka temperatura, czy też tylko przez jakiś czas. Zimne napoje pracodawca ma bowiem obowiązek zapewnić zawsze, jeśli temperatura w czasie zmiany roboczej choć raz przekroczy 28°C. Wówczas woda powinna być dostępna w ciągu całego czasu pracy i to w ilościach zaspokajających potrzeby zatrudnionych, czyli po prostu bez limitu. Gdyby natomiast okazało się, że zimnej wody do picia brakuje lub przerwy nie zostały wydłużone mimo upału, to należy niezwłocznie zgłosić to związkowcom z Solidarności. Oni natychmiast podejmą skuteczną interwencję upominając się o prawa pracownicze.

Panna S.

 


6

Trudne rozmowy płacowe


Mimo dwóch spotkań majowe rozmowy płacowe nie przyniosły przełomu, ani tym bardziej porozumienia Dyrekcja zaproponowała podzieloną na dwie transze podwyżkę stawek – średnio na pracownika najpierw 80 zł brutto od lipca 2016, a następnie 50 zł brutto od stycznia 2017. Obie organizacje związkowe uznały te kwoty za zdecydowanie za niskie. Przy czym zakładowa Solidarność dążąc do wypracowania porozumienia zaproponowała alternatywne rozwiązania: albo jedna podwyżka w wysokości 300 zł brutto od lipca tego roku, albo też podzielona – zgodnie z propozycją dyrekcji – na dwie transze, ale wówczas 250 zł brutto od lipca 2016 oraz 100 zł brutto od stycznia 2017. Oczywiście w obu przypadkach podwyżka stawek dla wszystkich pracowników. Innego zdania była druga organizacja związkowa, która wystąpiła z propozycją podwyżki w jednej transzy 250 zł brutto, ale tylko dla zatrudnionych powyżej roku. Z listy postulatów skreśliła ona także wprowadzenie wielkanocnej premii świątecznej. Solidarność zaś podtrzymała wszystkie pozostałe żądania płacowe – gdyż nad nimi jeszcze nie dyskutowano – w tym m.in. wprowadzenie dodatku stażowego, dla mających co najmniej 5-letni staż pracy czy też nowej premii rocznej dla pracowników ze 100 proc. frekwencją. Kolejną turę rozmów płacowych zaplanowano na pierwszy wtorek czerwca.

Panna S.

 


4

Rozpoczęte rozmowy płacowe

Wprawdzie żądania płacowe zakładowa Solidarność złożyła już na początku stycznia (a druga organizacja tuż za nią), ale dopiero w piątek 22 kwietnia rozpoczęły się rozmowy płacowe i to od doprecyzowania związkowych propozycji. Takie niestety skutki przyniósł brak wspólnej reprezentacji związkowej. Z tego samego powodu rozmowy mają charakter trójstronny i rozpatrywane będą równolegle żądania zgłoszone oddzielnie przez każdą organizację. Dziewięć przez Solidarność, zaś pięć przez drugą. W całości można się z nimi zapoznać na związkowych tablicach, warto jednak zwrócić na kilka kwestii. Tylko Solidarność domaga się podwyżki stawek dla wszystkich pracowników, druga organizacja wyklucza tych ze stażem pracy krótszym niż rok. Bowiem Solidarność oczekuje promowania doświadczonych pracowników (dodatek stażowy, wyższa stawka po dwóch latach pracy), a nie dyskryminowania niedawno zatrudnionych. Także dodatkowa premia roczna proponowana przez Solidarność zależna jest tylko od pełnej frekwencji, zaś wersji drugiej organizacji również braku raportów jakościowych i kar porządkowych, co mocno zmniejszy grono osób ją otrzymujących. Dla dyrekcji to oszczędność, ale dla pracowników mniej pieniędzy w kieszeni.

Panna S.

 


3

Gdzie te zasady?

Normy jakościowe i ich przestrzeganie to ostatnio w naszym zakładzie temat podstawy. Wręcz zasadniczy dla przyszłości firmy. Jednak, niestety, nie wszyscy zdają się rozumieć powagę sytuacji. W efekcie – kilka dni temu – pracownicy na części wiązek założyli złe rurki. Takie bowiem dostali do montażu, a nie mieli żadnego przyrządu do sprawdzania ich średnicy. Oczekiwano wprawdzie, iż będą to robić organoleptycznie (czyli „na oko”), ale tak tylko nieliczni wykrywają trzymilimetrowe różnice. Dodatkowo zaś lider postanowił być ludzkim panem i zapowiedział podwładnym, że całą sprawę zatuszuje. Gdy jednak ta ujrzała światło dzienne, ten sam lider przełożonym twierdził, że zamierzał kontrolę jakości poinformować o brakach… następnego dnia. Dobrze, że nie za miesiąc, ale samo tłumaczenie bez sensu oraz – co ważniejsze – wbrew firmowym zasadom. W konsekwencji posypały się raporty i kary, ale początkowo nie dla wszystkich, lecz dość dowolnie wybranych. Takie działanie to jednak pchanie się w ślepą uliczkę. Nie można bowiem karać tylko pracowników produkcyjnych – którzy starają się utrzymać wysoką jakość wiązek – bez zapewnienia im odpowiednich materiałów, narzędzie oraz przestrzegania procedur jakościowych przez przełożonych.

Panna S.

 


2

Rękawiczka postojowa

Coraz częściej rękawice robocze okazują się w naszym zakładzie dobrem deficytowym, wydzielanym po aptekarsku – i w takich też ilościach – przez liderów. Dochodzi już do sytuacji, że pracownice same kupują rękawice, aby tylko mieć w czym pracować. Oczywiście płacąc za nie z własnej kieszeni. Tymczasem Kodeks Pracy jednoznacznie stanowią, że środki ochrony indywidualnej oraz odzież roboczą zobowiązany jest zapewniać pracodawca i to nieodpłatnie. Zgodnie bowiem z innym kodeksowym paragrafem koszty działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy nie mogą obciążać pracowników. Zatem, jeżeli na danym stanowisku przewidziane jest, że pracownik ma mieć rękawice robocze, to pracodawca musi mu je zapewnić. W przeciwnym wypadku – zgodnie z prawem – po prostu nie może go dopuścić do pracy! Przy czym rzeczone rękawice muszą posiadać „właściwości ochronne i użytkowe”, czyli mówiąc krótko, nie mogą być np. dziurawe. Jeżeli zaś pracownik tych rękawic nie otrzymał, to powinien o tym poinformować przełożonego, dokonać stosownego zapisu w karcie pracy i czekać, aż zostaną mu one przydzielone. Nie martwiąc się przy tym o normę. Jest to bowiem książkowym wręcz przykład płatnego postoju z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

Panna S.

 


5

Karta (normy) pracy

Wypełniane codziennie karty pracy to nie tylko dokument pozwalając ustalić, czy pracownik osiągnął wymaganą normę, ale również wskazujące na obiektywne przyczyny, gdy tej zakładanej wydajności pracy nie uzyskał. Norma zakłada bowiem, że praca odbywa się w standardowych warunkach, a zatem pracownik ma zapewnione odpowiednie – zgodne z technologią – narzędzia, podzespoły i organizację pracy. Zatem norma jest wynikiem tych wszystkich czynników (plus rzecz jasna wydajności pracy danej osoby), a nie samoistny kryterium oraz progiem między jasną i ciemną stroną zakładowej mocy. Gdy bowiem pracownik z braku podzespołów pół dniówki podziwia industrialną architekturę hali naszego zakładu (gdyż nawet lider podzespołów „wyczarować” nie potrafi), to jest oczywistym, że nawet nie dostał szansy, by wykazać się osiągniętą normą. Podobnie jak w sytuacji, gdy ma na polecenie przełożonego spacerować wokół stojącej „karuzeli”, choć ta zgodnie z technologią powinna się poruszać razem z nim lub też ma wykonywać operacje bez wymaganego przeszkolenia stanowiskowego. Natomiast odnotowanie każdego z takich przypadków w karcie pracy wskazuje, że pracował w niestandardowych warunkach i norma obowiązuje go już tylko teoretycznie.

Panna S.

 


6

Odbijane dwie karty

Wystarczyło sprawdzenie zapisu monitoringu z końca jednej nocnej zmiany by kilkunastu pracowników stanęło przed – mało atrakcyjną – perspektywą zwolnienia. W połowie przypadków powodem było odbicie przy wyjściu z zakładu dwóch karty RCP, zwanych popularnie dyskietkami. Drugą połowę – jak nietrudno zgadnąć – stanowili ci, którzy o taka „przysługę” z różnych powodów poprosili koleżankę lub kolegę. Jedni udali się na poranny spacer na stację, inni odśnieżali przed końcem zmiany samochód. Wszyscy zaś samowolnie opuścili stanowiska pracy, co zawsze może być powodem zwolnienia. Podobnie jak za podwójne odbijanie kart RCP, gdyż oznacza to nie tylko naruszenie przepisów Kodeksu Pracy i naszego zakładowego regulaminu, ale również – jak mawiają prawnicy – „poświadczenie nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne”. W omawianym przypadku w rejestrze czasu pracy. Na pozór może nie brzmi to jakość specjalnie groźnie, ale Kodeks Karny – a konkretnie jego art. 271 – przewiduje za takie poświadczanie nieprawdy nawet do pięciu lat więzienia. Słowem powód do zwolnienia to twardy. Dlatego też we własnym interesie warto poważnie zastanowić się zanim„po koleżeńsku” odbije na czytniku RCP dwie karty. Bo rachunek może być słony…

Panna S.

 


4

  Lepiej z Solidarnością

Wszystkie media informowały ostatnio nie tylko o odnalezionej teczce TW „Bolka”, ale także o obowiązującej od 22 lutego 2016 nowelizacji Kodeksu Pracy, zgodnie z którymi łączny okres zatrudnienia na umowach czasowych nie może obecnie przekraczać 33 miesięcy. Łącznie z okresem próbnym daje to okrągłe trzy lata. Później trzeba zawrzeć stałą umowę. Dlatego też warto przypomnieć, że w naszym zakładzie już od czterech lat umowy na czas nieokreślony (czyli stałe właśnie) otrzymuje każdy pracownik po przepracowaniu w Yazaki Poland dwóch lat! Taką zasadę zakładowa Solidarność zdołała zapisać w porozumieniu płacowym z 2012 i co ważne cały czas będzie ona obowiązywać. Zgodnie bowiem z prawem postanowienia porozumień zbiorowych nie mogą zawierać jedynie zapisów mniej korzystnych dla pracowników niż przepisy kodeksowe, ale zawsze mogą być rozwiązania korzystniejsze. Do tego jednak niezbędny jest silny, reprezentatywny i liczny związek zawodowy – jak Solidarność w naszym zakładzie. Wprawdzie nie rozdaje ona paczek świątecznych, ale wywalczyła (w czasie sporu zbiorowego) premie bożonarodzeniowe, aby każdy pracownik upominek mógł kupić sobie sam oraz zabiega o stabilne zatrudnienie i domaga się wyższych płac. Po prostu stara się dobrze dbać o prawa pracownicze.

Panna S.

 


2

 Głosujemy!

 
Od najbliższego wtorku do czwartku, czyli w dniach 2-4 lutego 2016 wszyscy pracownicy YAPP mogą głosować w wyborach społecznej inspekcji pracy. Do obsadzenia jest osiem mandatów, o które ubiega się tuzin kandydatów. Społeczni inspektorzy wybierani są w dwóch okręgach, obejmujących hale naszego zakładu, zaś głosujemy stawiając na karcie do głosowania znak „x” przy nazwiskach popieranych osób. Przy czym o ile proste jest głosowanie w okręgu przy ul. Kolejowej gdzie o dwa mandaty ubiegają się dwie osoby – i po prostu wystarczy postawić „x” przy obu nazwiskach – to już głosując (a tym samym pracując) przy ul. Wyzwolenia tak lekko nie jest. Trzeba przy oddaniu głosu pamiętać o postawieniu sześciu znaków „x” przy nazwiskach wybranych z dziesiątki. Jednak każdy, kto chce pracować w bezpiecznych warunkach zgodnych ze standardami BHP powinien zagłosować na kandydatów będących związkowcami NSZZ Solidarność – oni zawsze dobrze przypilnują naszych pracowniczych spraw oraz postarają się szybko rozwiązać wszystkie zauważone i zgłoszone problemy. Tym bardziej, że trójka z nich – Jakub Lipiński (jedyny facet ubiegający się o mandat SIPa), Alicja Janiczak i Izabela Spiszak ma już czteroletnie doświadczenie w pracy społecznej inspekcji pracy.

Panna S.

 


1

 Żądania do negocjacji

 
Zgodnie z zapowiedziami na początku stycznia zakładowa Solidarność wystąpiła do dyrekcji naszego zakładu o niezwłoczne rozpoczęcie negocjacji, celem zawarcie porozumienia płacowego na rok 2016 i jednocześnie zgłosiła żądania płacowe, które powinny zostać uwzględnione w tym porozumieniu. Dotyczą m.in. podwyżki płac zasadniczych (i ujednolicenia stawek), wprowadzenia dodatku stażowego dla pracujących w YAPP co najmniej pięć lat, zwiększenia premii świątecznej (wywalczonej przez Solidarność trzy lata temu), ustalenia, że Wigilia Bożego Narodzenia i Sylwester są w naszym zakładzie dniami wolnymi, przedłużenia płatnej przerwy do 20 minut oraz wprowadzenia dodatkowej rocznej premii dla pracowników, którzy przez pełne dwanaście miesięcy wykazali się 100 proc. frekwencję w pracy. Pieniądze na nią miałyby pochodzić z niewypłaconych (ze względu na nieobecności) premii miesięcznych, zaś celem tej dodatkowej premii byłoby ograniczenie – cały czas bardzo wysokiej w naszym zakładzie – absencji. Tym bardziej, że odbija się ona również negatywnie na wypłatach premii zadaniowej (ciągłe roszady pracowników między stanowiskami nie sprzyjają osiąganiu normy) oraz poważnie utrudnia rozmowy o solidnej podwyżce stawek.

Panna S.

 


6

 Kto zostanie inspektorem


Niewiele ponad miesiąc pozostał już do końca obecnej kadencji społecznej inspekcji pracy w naszym zakładzie, dlatego – aby zapewnić jej ciągłość działania – ruszyła procedura wyborów SIP-owców następne cztery lata. Kandydaci spełniający ustawowe wymogi stawiane grupowym społecznym inspektorom pracy, czyli będący związkowcami z co najmniej dwuletnim stażem pracy w branży motoryzacyjnej (i roczny w YAPP) mogą się już zgłaszać w siedzibie zakładowej Solidarności. Pamiętajmy, że podstawowym zadaniem SIP jest zapewnienie nam wszystkim bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W tym celu prawo gwarantuje społecznym inspektorom uprawnienia do kontroli stanu budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych oraz procesów technologicznych z punktu wiedzenia BHP, jak również zgłaszania zaleceń, nakazujące usunięcie stwierdzonych uchybień. Przy czym takie zalecenia dotyczyć mogą nie tylko zagrożeń wypadkowych, ale też spraw pozornie drobnych, lecz wpływających na poziom BHP, jak odpowiednia ilość oraz jakość odzieży roboczej, okularów ochronnych czy wielkości szatni. Jednocześnie będąc pracownikami SIP-owcy nie mają, w każdym takim przypadku, problemu z oceną zagrożeń i uciążliwości dla załogi.


Panna S.

 


5

 Opieka na godziny


Za sprawą ostatnich zmian w Kodeksie Pracy od tego roku, a dokładniej 2 stycznia, dni opieki nad dzieckiem w wieku do lat 14 można przeliczać na godziny. Przy czym to pracownik – składając wniosek o pierwszą „opiekę” w danym roku – decyduje, czy będzie korzystać z wolnego w wymiarze dwóch dni czy też szesnastu godzin. Co ważne w ciągu roku nie może już zmienić decyzji. Jednak, jeśli wybierze opcję godzinową, to nic nie stoi na przeszkodzie aby wystąpić o osiem godzin wolnego jednego dnia, czyli pełną dniówkę. Korzystanie z godzin opieki często może być rozwiązaniem korzystniejszym dla rodziców niż dotychczasowe, kiedy można było wykorzystywać tylko całe dni opieki. Należy jednak pamiętać, że niepełną godzinę zwolnienia zaokrągla się zawsze w górę do pełnej godziny. Innymi słowy biorąc dwa razy po półtorej godziny „opieki” od limitu odejmowane są cztery godziny, a nie trzy… Cały czas z prawa do wolnego na opiekę nad dzieckiem może skorzystać tylko jeden z rodziców lub opiekunów, jak również utrzymana jest zasada, że z końcem roku niewykorzystane dni lub godziny opieki przepadają. Od stycznia pracownik może skorzystać tylko z nowej puli wolnego, jednak jedynie do 14 urodzin latorośli – wtedy bowiem traci prawo do dni opieki nad dzieckiem.


Panna S.

 


4

Wyższa premia

 
           Miesięczna premia zadaniowa od stycznia 2016 wzrasta w naszym zakładzie ze 100 do 180 zł. Tym samym osiągnie ona poziom premii frekwencyjnej, co oznacza, że pracownicy wypełniając kryteria obu premii otrzymywać będą wynagrodzenia wyższe łącznie o 360 zł. Taki wzrost premii zadaniowej wynika z aktualnego porozumienia płacowego. Jednocześnie już w styczniu zakładowa Solidarność wystąpi do dyrekcji o rozpoczęcie rozmów nad kolejnym porozumieniem płacowym, zgłaszając żądania w imieniu załogi. Zwłaszcza, że od nowego roku rośnie do 1.850 zł płaca minimalna, która tym samym dogoni w YAPP osoby na najniższych stawkach, zaś przybliży się do pozostałych. Tym samym już tylko utrzymanie obecnej relacji naszych wynagrodzeń do ustawowego minimum wymaga odpowiedniego wzrostu płac zasadniczych. Zanim jednak te negocjacje się zakończą i zaczną obowiązywać nowe stawki dobrze pamiętać, że już teraz można, co miesiąc, zwiększyć swoją wypłatę spełniając kryteria premii regulaminowych.


Panna S.


3

Nadgodziny na bieżąco

 


Od najbliższej, styczniowej wypłaty na bieżąco, razem z wynagrodzeniem za każdy miesiąc rozliczane i wypłacane będą w YAPP dodatki za nadgodziny. To efekt wprowadzenia na wniosek zakładowej Solidarności od grudnia (nasze wynagrodzenia płacone są „z dołu”, czyli po przepracowaniu miesiąca) miesięcznych okresów rozliczeniowych. Dzięki temu nie będzie już sytuacji, że pracując dodatkowo w soboty lub zaliczając „dwunastki” w inne dni wraz z wypłatą otrzymywało się tylko „czarne dniówki” zaś na dodatek za nadgodziny czekało po kilka (nawet cztery) miesiące. Teraz każdy, jak tylko będzie pracował więcej dostanie wynagrodzenie powiększone o nadgodziny wraz z dodatkiem. Słowem sprawdzając stan konta po wypłacie sam zobaczy, co dało, że zostawał po godzinach lub przychodził do pracy w dni wolne. Już w grudniu przekonały się o tym osoby, które pracowały w nadgodzinach od września – za sprawą zmieniany okresów rozliczeniowych już przed świętami (a nie w styczniu) dostali oni dodatkowe pieniądze. Krótszy okres rozliczeniowy oznacza także, że nie będzie już przesuwania dniówek roboczych między miesiącami. Tym samym w każdym miesiącu normalny (bez nadgodzin) tydzień pracy będzie musiał liczyć przeciętnie pięć dni roboczych.


Panna S.


2

Pakiet do wyboru

 

Cztery warianty – do tego każdy w trzech wersjach – mam pakiety medyczny, z jakiego od początku czerwca mogą korzystać pracownicy naszego zakładu. Jego wprowadzenie stanowi realizację kolejnego punktu tegorocznego porozumienia płacowego. Dlatego pracodawca co miesiąc dofinansowywać będzie abonament medyczny każdego pracownika kwotą 24 zł. Oznacza to, że wybierając wariant standard – zapewniający bezpłatne porady lekarzy 23 specjalności – tylko dla siebie trzeba zapłacić miesięcznie 1 zł, ale dodatkowo będzie potrącany podatek od fundowanej kwoty abonamentu (czyli od 24 zł, co dla większości oznacza zmniejszenie wypłaty o 4,32 zł). Urząd skarbowy uznaje bowiem pakiet medyczny za świadczenie rzeczowe, które podlega opodatkowaniu tak samo jak wynagrodzenie. Wybierając dla siebie wariant komfort (gwarantuje dostęp do lekarzy 25 specjalności) trzeba będzie już zapłacić 6 zł plus ten nieszczęsny podatek, a przy wariantach zapewniających jeszcze szerszą pomoc medyczną odpowiednio więcej. Dodatkowo płatne jest objęcie ochroną współmałżonka lub dzieci do 25 lat. Szczegółów można codziennie dowiedzieć się w siedzibie zakładowej Solidarności. Oczywiście wolno też z pakietu nie korzystać, gdyż jest on dobrowolny.

Panna S.


1

Ważne zdrowie

 

Rozpoczęła się procedura wyboru firmy realizującej pakiet medyczny dla pracowników naszego zakładu. Jest to kolejny etap realizacji tegorocznego porozumienia płacowego, przewidującego wprowadzenia pakietu medycznego dla całej załogi i to już od 1 maja 2015. Czasu na wybór najlepszej oferty nie jest zatem zbyt wiele, szczególnie biorąc pod uwagę, że decyduje nie cena miesięcznego abonamentu – którą porozumienie płacowe określiło na 24 zł od osoby – lecz proponowany zakres pomocy medycznej. Celem pakietu jest bowiem zapewnienie wszystkim pracownikom możliwości bezpłatnego, prewencyjnego zadbania o własne zdrowie, zgodnie z zasadą, że lepiej wszelkim chorobom zapobiegać, niż je później leczyć. Dlatego też uczestniczący w procedurze wyboru oferty przedstawiciele zakładowej Solidarności zasadniczy nacisk kładą na jak największy zakres badań dostępnych w ramach pakietu medycznego, ich możliwie szeroką dostępność oraz rodzaj usług medycznych. Tak aby odpowiadały one zapotrzebowaniu sygnalizowanemu przez załogę. Powinny one bowiem obejmować najczęściej zgłaszane przez pracowników problemy zdrowotne i tym samym przynosić im realną pomoc, a nie dobrze wyglądać na papierze. Tu idzie wszak o nasze zdrowie.

Panna S.