cdo24transparent

Poznaj nowy zakres usług

Skorzystaj z Twojej Ochrony Prawnej CDO24

 

finansowanej przez Zakładową Organizację Związkową NSZZ Solidarność

logo solidarnosc

W ramach Twojego Pakietu:

* BEZPŁATNE INFORMACJE PRAWNE bez limitu ilościowego

* INFOLINIA PRAWNA - zgłoszenia spraw oraz udzielanie informacji prawnych

* INFOLINIA ALARMOWA czynna 7 dni w tygodniu - dla klientów znajdujących się na miejscu zdarzenia potrzebujących natychmiastowego kontaktu z departamentem prawnym,

* BEZPOŚREDNI TELEFONICZNY KONTAKT klienta z ekspertem z departamentu prawnego

* CZAS UDZIELENIA INFORMACJI PRAWNEJ niezwłoczne podjęcie interwencji przez departament prawny

 

Sprawdź czy odebrałeś już w biurze związku swoją kartę CDO24 w całości opłaconą przez związek i korzystaj z Twojej ochrony prawnej od dzisiaj.

 

 

Ochrona Prawna CDO24

Pakiety ochrony prawnej, które stworzylimy dla naszych Klientów to prywatna ochrona prawna, będąca doskonałym rozwiązaniem dla tych, którzy oczekują szybkiego, bezstresowego i łatwego dostpu do usług prawnych. Korzystając z ochrony CDO24 otrzymujesz przez cały rok pomoc prawną poprzez możliwość uzyskiwania informacji prawnych od eksperta CDO24 bezpośrednio za pomocą infolinii prawnej CDO24 w ilości przewidzianej przez poszczególne pakiety. Ponadto możesz zgłaszać sprawy z zakresu objętego umową do prowadzenia w postępowaniu przedsądowym i sądowym przez CDO24.

Zakres Twojej Ochrony Prawnej CDO24

Ochrona Prawna CDO24 to z jednej strony kompleksowe prowadzenie spraw w postępowaniu sądowym i przedsądowym z zakresu objętego umową, a z drugiej udzielanie informacji prawnych przez ekspertów CDO24 za pośrednictwem infolinii, według poniższego, szczegółowego zakresu:

ZAKRES KOMPLEKSOWEGO PROWADZENIA SPRAW PRZEZ CDO24

- analiza, doradztwo, przygotowywanie pism oraz prowadzenie postępowa przedsądowych i sądowych BEZ LIMITU ilociowego zgłaszania spraw

*  Kolizje i wypadki komunikacyjne
*  Egzekwowanie od ubezpieczyciela należnoci wynikających z przyznania zaniżonego odszkodowania
*  Szkody w mieniu np. uszkodzenie samochodu lub mieszkania wynikające z zaniedbania osób trzecich
*  Egzekwowanie od ubezpieczyciela należnoci wynikajcych z przyznania zaniżonego odszkodowania
*  Dochodzenie odszkodowań wynikajcych z trwałych uszczerbków na zdrowiu
*  Szkody spowodowane żywioami np. powodzi

W przypadku podjęcia działań przez CDO24 w imieniu KLIENTA i uzyskania na jego rzecz świadczenia pieniężnego, dodatkowym wynagrodzeniem CDO24 będzie 15% (piętnaścieprocent) świadczeń pieniężnych otrzymanych przez KLIENTA.

 

UDZIELANIE INFORMACJI PRAWNYCH Z NASTĘPUJĄCYCH ZAKRESÓW : 

ZDARZENIA I WYPADKI KOMUNIKACYJNE

Udzielanie informacji prawnych dla POSZKODOWANYCH w kolizjach i wypadkach komunikacyjnych z udziałem pojazdów mechanicznych, pieszych, rowerzystów

Udzielanie informacji prawnych dla SPRAWCÓW kolizji i wypadków komunikacyjnych z udziaem pojazdów mechanicznych, pieszych, rowerzystów

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

Zakres władzy rodzicielskiej

Stosunki między rodzicami a dziećmi

Przysposobienie i kuratela

Opieka nad małoletnim, obowizek alimentacyjny

PRAWA KONSUMENTA

Prawa konsumenta - złożenie reklamacji

Odstpienie od umowy zawartej na odległość

Udzielanie informacji na temat instytucji pomagających konsumentom

Możliwość bezwarunkowego odstąpienia od umowy przez konsumenta

Forma pisemna umowy konsumenckiej

Obowizki informacyjne dla konsumentów

PRAWO SPADKOWE

Dziedziczenie testamentowe i ustawowe

Przyjęcie lub odrzucenie spadku

Wydziedziczenie, zapis, darowizna

Odpowiedzialność za dugi spadkowe

Forma testamentu

Prawo do zachowku

Podział majątku spadkowego

Zrzeczenie się dziedziczenia

INNE

Procedury i aspekty postępowań komorniczych

Udzielanie informacji teleadresowych dotyczących, kancelarii notarialnych, biur doradztwa podatkowego, sądów i prokuratur

KODEKS PRACY* opcja dodatkowa w wybranych pakietach


 Slajd1

Slajd2

Slajd3

Slajd4

Slajd5

Slajd6

Slajd7

Slajd8

Slajd9

Slajd9a

Slajd9b

Slajd9c

Slajd9d